Ohita navigaatio

OAJ selvitti esiopetuksen kolmiportaista tukea

OAJ kysyi esiopetuksen opettajilta, kuinka kasvun ja oppimisen tuki heidän mielestään toteutuu. Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista esiopetuksen opettajista ilmoitti, että lapset eivät saa tukea viipymättä, vaikka perusopetuslain mukaan heillä on oikeus tukeen heti, kun tarve siihen ilmenee. Heikoimmin toteutuu oikeus erityisopetukseen. Joka viides vastaaja ilmoitti, että osa-aikaista erityisopetusta ei ollut tarjolla koskaan ja yhtä moni ilmoitti, ettei lapsilla ole mahdollisuutta saada erityisopetusta osana erityistä tukea.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa, että jokaisella lapsella on esiopetuksessa lakisääteinen oikeus saada tarvitsemaan tukea välittömästi (Perusopetuslaki).

– Havaittuihin ongelmiin pitää puuttua varhaisessa vaiheessa ja lapsen tarvitsema tuki on resurssoitava, Luukkainen painottaa.

– Kuntien pitää budjetoida erityisopetukseen niin, että jokaisen lapsen lakisääteinen tuki toteutuu esiopetuk­sessa. Esiopetuksen opettajia ja erityisopettajia on oltava riittävästi suhteessa lasten määrään.

Toimenpide-ehdotukset on esitelty laajemmin lapsen kasvun ja oppimisen tuen selvityksestä tehdystä pdf-julkaisusta, jonka löydät täältä.