Ohita navigaatio

OAJ:n päivitetty sak-työaikaesite

OVTES:ssa on sovittu työaikaa koskevista erityismääräyksistä, joilla halutaan turvata opetustyöhön tarvittava suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaika eli sak-työaika.

Varhaiskasvatuksen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen kuuluvat kelpoisuusehdot täyttävän päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan työtehtäviin. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyö on lapsiryhmän ulkopuolista työtä.

OAJ on päivittänyt Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöä koskevat työaikamääräykset-esitteen. Kelpoisuusehdot täyttävän varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdot siirrettiin syyskuussa 2021 Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES:een, eikä siten KVTES:sta enää löydy erityismääräystä koskien sak-työaikaa tai ves-päiviä.

Esitteessä kerrotaan mitä muun muassa kuuluu varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin ja mitä siihen ei katsota kuuluvaksi. Kattavassa esitteessä annetaan lisäksi ohjeita työaikamääräysten soveltamiseen, henkilöstöresurssien järkevään käyttöön sekä pulmatilanteiden ratkomiseen. Työaikaesitteen voit ladata itsellesi TÄÄLTÄ