Ohita navigaatio

OECD-vertailu: Suomi yhä jäljessä 3-5-vuotiaiden lasten osallistumisasteessa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi tiistaina vuosittaisen koulutusjärjestelmiä vertailevan indikaattorijulkaisunsa Education at a Glancen. Julkaisussa tarkastellaan mm. OECD:n jäsenmaiden ja eräiden partnerimaiden koulutustasoa, koulutukseen osallistumista, koulutuksen kustannuksia, koulutuksen ja opetuksen järjestämistä ja korkeakoulutettujen määriä ja työllistymistä. Opetusministeriön tiedotteen mukaan tämän vuoden julkaisun erityisteemana oli ammatillinen koulutus. Tiedot ovat pääosin vuodelta 2018. Julkaisussa tarkasteltiin myös varhaiskasvatusta.

Suomessa eniten näkyvyyttä saanut varhaiskasvatuksen kansainvälinen vertailuluku on varhaiskasvatuksen osallistumisaste. Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto on ollut jo useita vuosia koulutuspoliittisena tavoitteena, mutta 3-5-vuotiaiden ikäluokassa Suomi jää edelleen kansainvälisen keskiarvon alapuolelle. Varhaiskasvatukseen osallistuu 82 prosenttia ikäluokasta OECD-keskiarvon ollessa 88 prosenttia.

On hyvä, että varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut vuosituhannen alun jälkeen, mutta Suomi jää edelleen OECD-keskiarvon alle, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen muistuttaa ja toteaa samalla esiopetuksen laajenemisen viisivuotiaisiin olevan tärkeä askel osallistumisasteen nostamisessa.

Kokonaisuutena on hyvä tarkastella sekä perhevapaauudistusta että varhaiskasvatuksen maksuja. Pakanen toteaa, että varhaiskasvatuksen osallistumiasteen nostamisessa on lisäksi keskeistä, että vanhemmat kokevat lapsensa hyötyvän päiväkotien varhaiskasvatuksesta. Onkin tärkeää turvata pedagoginen toiminta eli päiväkotien varhaiskasvatuksen tasalaatuisuus koko maassa eli varhaiskasvatuksen opettajia tulee olla riittävästi kaikkialla. Yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja tulee lisätä ja yliopistoilla tulee olla riittävät resurssit varhaiskasvatuksen opettajien kouluttamiseksi. Varhaiskasvatukseen osallistumisen esteitä tulee määrätietoisesti purkaa, Pakanen korostaa.

Raportit taustatilastoihin johtavine linkkeineen ovat vapaasti saatavilla OECD:n verkkosivuilla