Ohita navigaatio

OKKA-säätiön vuoden 2022 apurahat ja stipendit ovat haettavissa!

OKKA–VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN KOULUTUSRAHASTO

Rahaston tarkoitus on tukea varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien, esimiesten ja asiantuntijoiden ammattitaidon ylläpitämistä ja oman työn kehittämistä myöntämällä heille avustuksia peruskoulutuksen jälkeen hankittavaan koulutukseen ja opintomatkoihin. OKKA-säätiön apurahojen ja stipendien hakuaika on maaliskuu 2022.

Rahaston myöntökriteerit ovat:

  • Apurahat jaetaan koulutuksiin, joista vähintään osa tapahtuu hakuvuonna.
  • Apurahat maksetaan varsinaisiin koulutuskustannuksiin. Osallistujalle maksuttomaan koulutukseen ei myönnetä apurahoja (esim. yliopistojen jatkokoulutus, työvoimapoliittinen koulutus).
  • Koulutusapurahoja voidaan myöntää uuteen ammattiin tai kelpoisuuteen johtavaan koulutukseen vain silloin, kun opinnot tuovat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen opetus-, kasvatus-, johto- ja asiantuntijatehtävissä toimimiseen.
  • Apurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakija on saanut tukea muualta vähintään 30 % kurssimaksusta.
  • Alle 400 euron koulutuskustannuksiin ei anneta tukea.
  • Apurahaa ei voi saada peräkkäisinä vuosina.
  • Jokainen hakemus käsitellään erikseen hakuajan päätyttyä ja valitaan tarkoituksenmukaisimmat kohteet.

Rahastosta myönnettävien apurahojen painopisteenä pidetään pedagogisen työn johtamiseen sekä varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogiseen osaamiseen liittyviä koulutuksia.

Lisätietoja, hakuohjeita ja haku TÄÄLTÄ