Ohita navigaatio

Osallistu opetusministeriön koulutuspoliittiseen selontekoon

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut verkkokyselyn, jolla kerätään palautetta koulutuspoliittisen selonteon valmistelun tueksi. Avoimella kyselyllä kaikilla on mahdollisuus antaa näkemys, millaiselta osaaminen, oppiminen ja tutkimus näyttää vuonna 2030 ja siten vaikuttaa selonteossa esiin nostettaviin asioihin.

Koulutuspoliittisella selonteolla valmistellaan linjauksia, joilla varmistetaan että:

  • koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
  • lapset ja nuoret voivat hyvin
  • koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
  • Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Selonteossa tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmän ja tutkimuksen kehittämiseen.

Verkkokysely on avoin kaikille kiinnostuneille. Kysely on avoinna 17.1 – 14.2.2020. Verkkokyselyn lisäksi OKM järjestää kevään aikana laajempia kuulemistilaisuuksia eri sidosryhmille sekä tutkijatapaamisia.

Hallitus valmistelee vuoden 2020 loppuun mennessä vuoteen 2030 ulottuvan koulutuspoliittisen selonteon. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2020.

Linkki verkkokyselyyn