Ohita navigaatio

Ovatko pienten vasukeskustelut turhia?

Vasukeskustelut ovat tärkeitä myös pienten ryhmässä. Ne luovat yhteyttä ja rakentavat luottamusta vanhempiin, vaikka keskustelua lapsesta käydään myös tuonti- ja hakutilanteissa. Linnunlaulun päiväkodin pienten ryhmässä työskentelevän varhaiskasvatuksen opettaja Eveliina Koljosen mielestä vasukeskustelu nostaa hyvällä tavalla esiin lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita.

– Vasu on yksi tärkeimmistä työvälineistäni. Lasten henkilökohtaisten vasujen perusteella muodostan koko ryhmän vasun ja suunnittelen pedagogisia toimenpiteitä.

Koljonen on myös kiinnostunut siitä, mitä lapsi kotona puuhaa ja miten vanhemmat toimivat. Vasukeskustelu tarjoaa tilaisuuden jakaa hyviksi osoittautuneita toimintatapoja.

Vanhemmille kannattaa kertoa, ettei vasukeskustelussa arvioida lasta vaan toimintaa ja sille asetettuja tavoitteita, jotka laaditaan yhdessä vanhempien kanssa keskustellen.

– Pyrin nostamaan esiin sitä, miten tärkeää on se, että alle kolmevuotiaiden lasten toiminta on tavoitteellista ja suunniteltua. Näin voimme tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista.

Pienten ryhmässä kaikki perushoidolliset tilanteet ovat äärettömän tärkeitä, oli kyse sitten pottailusta tai ulos lähdöstä. Siksi opettajien on tärkeä sanoittaa pienten ryhmän arkea vanhemmille ja puhua siitä myös omassa tiimissään. Koljonen uskoo, että kun tiimissä käydään säännöllisesti pedagogista keskustelua, tärkeä tieto lapsen päivästä kulkeutuu myös vanhemmille.

– Mitä pienempi lapsi, sitä parempi ja taitavampi opettaja hänellä on oltava! Se varmistaa myös varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen.

Vanhemmilla on mahdollisuus kertoa omia toiveitaan ja huomioitaan. Koljosen mieleen on jäänyt vanhempi, joka vinkkasi kiinnittämään huomiota siihen, miten maidosta puhutaan. Sen sijaan, että puhutaan tavallisesta maidosta, kannattaa kertoa, että maitoja on erilaisia ja jotkut lapset juovat lehmänmaitoa, osa kauramaitoa.

– Ilahduin kovasti tästä neuvosta.

Teksti Tiina Komi