Ohita navigaatio

Över 400 000 euro för utveckling av småbarnspedagogisk verksamhet på sjukhus

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 483 007 euro för att utveckla småbarnspedagogik som ordnas på sjukhus. Specialunderstödet förbättrar möjligheterna för barn som på grund av sjukdom eller skada blir utan småbarnspedagogiska tjänster att få delta i småbarnspedagogisk verksamhet.

Med statsunderstöden stöds projekt som syftar till att utveckla den småbarnspedagogik som ordnas på sjukhus och samarbetet mellan kommunerna och sjukhusen för att ordna småbarnspedagogik på ett mer omfattade sätt än för närvarande. Genom specialunderstödet strävar man också efter att främja nätverksarbetet mellan olika aktörer inom anordnandet av småbarnspedagogik på sjukhus samt den regionala och nationella samordningen av verksamheten.

– Småbarnspedagogik för barn som får sjukhusvård ordnas för närvarande i varierande grad, och erbjuds inte på alla sjukhus. Ett starkare deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet under sjukhusvistelsen, med beaktande av varje enskilt barns hälsotillstånd, skulle på ett viktigt sätt både stödja barnens utveckling och lärande samt utgöra en ljuspunkt för dem, säger undervisningsminister Li Andersson.

Syftet med specialunderstödet är att främja möjligheterna att delta i småbarnspedagogik för barn som behöver sjukhusvård både under sjukhusvistelsen och under övergångsperioden, när det av hälsoskäl ännu inte är möjligt för barnet att efter sin hemkomst delta i småbarnspedagogik.

Beviljade understöd: Småbarnspedagogik som ordnas på sjukhus