Ohita navigaatio

Päiväkodit, joissa yhdistyy käytännön varhaiskasvatustyö, opettajankoulutus ja tieteellinen tutkimus

Avoimessa päiväkoti LASTU:ssa ja päiväkoti Sampolassa toteutuu Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyönä varhaiskasvatusta. Yhteistyö yhdistää ainutlaatuisella tavalla käytännön varhaiskasvatustyön, opettajankoulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen. 

Sampolan päiväkoti ja Avoin päiväkoti LASTU on toiminut vuodesta 2013 Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämispäiväkoteina sekä opettajaksi opiskelevien työssäoppimisopintojen kehittämisyksikkönä. Päiväkotien läheisyydessä sijaitsee Oulun Normaalikoulu, jonka kanssa tehdään yhteistyötä läpi vuoden. Päiväkodeissa opettajuutta harjoittelevat sekä varhaiskasvatuksen opettaja-, luokanopettaja-, aineenopettaja- että erityisopettajaopiskelijat.

-Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Avoin päiväkoti LASTU ja Sampolan päiväkoti toimivat Oulun yliopiston tutkimus- ja kehittämispäiväkoteina sekä opettajaksi opiskelevien opetusharjoitteluiden kehittämisyksikkönä, toteaa päiväkodin johtaja Susanna Haapsamo.

Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat opettavat lapsia LASTUssa.

Avoin päiväkoti LASTU tarjoaa monipuolisen ympäristön lapsuuden tutkimukselle. LASTUssa opiskelijat saavat harjoitella pienten lasten opettajuutta opintojensa eri vaiheissa. Kehittämisyksikössä tehdyissä tutkimuksissa keskitytään muun muassa lasten vertaissuhteiden sekä henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikuksen tutkimiseen. LASTUssa on erikseen havainnointihuone, lukuisia kameroita sekä mikrofonit, jotka mahdollistavat sekä opettajaopiskelijoiden että tutkijoiden havainnoinnin.

Haapsamo toteaa, että moninaiset varhaiskasvatuksen arkeen, lapsuuteen ja opettajuuteen liittyvät ilmiöt ja niiden syvempi ymmärtämisen edellyttää ilmiöiden tutkimista niiden luonnollisessa ympäristössä eli päiväkodeissa. Sampolassa ja LASTUssa on tehty paljon sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkimushankkeita, lukuisia väitöstutkimuksia sekä pro gradu-tutkielmia. Sampolan ja LASTUn  tutkimusympäristöihin on mahdollisuus tutustua marraskuussa Oulussa järjestettävillä Kasvatustieteenpäivillä.

LASTUssa sijaitseva havainnointihuone.

Kuvausta ei ole saatavilla.

Päiväkoti Sampola viettää 40 -vuotisjuhlavuottaan

Sampolan 40-vuotisjuhlia vietettiin osana Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää maaliskuussa. Juhlallisuuksiin kutsuttiin lapset, huoltajat, yliopiston sekä sivistys- ja kulttuuripalvelujen edustajat. Sampola sai vieraakseen myös Oulun kaupungin valtuuston puheenjohtaja Juha Hännisen.

–  Halusin juhlatilaisuuksissa tuoda esiin, että varhaiskasvatuksessa on kuluneen 40 vuoden aikana on tapahtunut valtavasti. Päivähoito on muuttunut varhaiskasvatukseksi, niin toimintaa ohjaavien normiasiakirjojen näkökulmasta kuin päiväkodin jokapäiväisen arjen pedagogisen toiminnan tasolla. Varhaiskasvatus on muuttunut myös lapsen oikeudeksi, Haapsamo korostaa.

Juhlan aikana vierailla oli mahdollisuus tutustua päiväkodin lasten opinpolkuun. ”Mitä talveen tarvitaan”- oppimisprojektissa lapset ovat tutkineet talvisen luonnon muutoksia. Ulkona järjestettävä juhlatilaisuus sisälsi lasten musiikkiesityksiä, projektin taidetuotosten ja koko tutkimusprosessin esittelyä sekä yhteisöllisen taidetyöpajan.

Vahvuutena kansainvälisyys 

Sampola ja LASTU ovat olleet mukana viemässä suomalaista varhaiskasvatusta maailmalle ja tarjonneet koulutusvientiä eri alojen kansainvälisille vieraille, mukaan lukien opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset ympäri maailman.

Sampolan päiväkoti on mukana EU:n rahoittamassa kansainvälisessä Erasmus+ -ohjelmassa. Päiväkodit osallistuvat  erilaisiin kansainvälisiin kehittämisprojekteihin. Päiväkotien varajohtajana toimii Suvi Arstio.

Sampolan ja LASTUn verkkosivut. 

Varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisyksikön sekä opettajakoulutuksen kehittämisyksikön Lastun ja Sampolan esittelyvideo.