Ohita navigaatio

Päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen haettavissa avustusta

Päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen on haettavissa avustusta. Avustus on kertaluonteinen, ja sitä myönnetään vain vuonna 2023. Haku alkaa 15.9.2023.

Päiväkotien pihojen liikuntaedellytysten parantamisella innostetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen jo varhaisella iällä. Luonnonmukainen päiväkotipiha edistää lasten fyysistä aktiivisuutta, immuunitasapainoa ja luovaa leikkiä. Monimuotoisen luonnon tuominen päiväkotipihalle tukee niin aikuisten kuin lasten viihtymistä, jaksamista sekä mielialaa.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joiden rakentaminen käynnistyy viimeistään vuonna 2024.

Avustuksiin on käytettävissä miljoona euroa. Avustusta voidaan kohdentaa kustannusarvioiltaan enintään 100 000 euron hankkeille. Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita. Avustuspäätökset tehdään aluehallintovirastoissa.

Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Tarkempia lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksesta.