Ohita navigaatio

Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on julkaistu

Opetushallitus on päivittänyt varhaiskasvatussuunnitelman perusteet niin, että ne vastaavat varhaiskasvatuslakiin tehtyjä lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukea koskevia muutoksia. Kolmitasoisen tuen mallin tarkoituksena on varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa tukea.

Uudistetun varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Lapsi voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea inklusiivisten periaatteiden mukaisesti, ja sitä on annettava viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022

Lisätietoa OPH:n sivuilta