Ohita navigaatio

Päivitetyissä varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisissä ohjeissa on nostettu esiin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden purkaminen

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisten ohjeiden tarkoituksena on toimia ohjenuorana varhaiskasvatuksen opettajille. Ohjeissa on varhaiskasvatuksen yhteiset perusarvot ja hyvän toiminnan kuvaukset. 

Uudet, päivitetyt ohjeet julkaistaan virallisesti 5.10. verkkoseminaarissa, joka järjestetään Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton aktiiveille. Tilaisuudessa puheenvuoron pitää ohjeiden kirjoittaja KT, yliopistonlehtori Jaana Pesonen Helsingin yliopistosta. Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisiä ohjeita oli laatimassa lisäksi VOL:n koulutuspoliittinen työryhmä, johon Salla Sutinen, Ritva-Liisa Pihlainen, Johanna Karlsson,  Anitta Pakanen ja Jaana Lahdenperä-Laine sekä opiskelijaedustajana viime toimintakautena Laura Lahin (SOOL).

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen iloitsee Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettistä ohjeista, jotka korvaavat vuonna 2005 julkaistun Lastentarhanopettajan ammattietiikka-julkaisun.

– Pienten lasten opettajan työssä arvot ovat läsnä joka hetki. Siksi on tärkeää, että  varhaiskasvatustoiminnan tulee perustua alan uuteen tutkimukseen, opettajien asiantuntijuuteen sekä varhaiskasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin eli varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Vuonna 2005 ilmestyneen lastentarhanopettajan ammattietiikka-julkaisun jälkeen tutkimustieto pienten lasten oppimisesta ja varhaiskasvatuksen merkityksestä on  lisääntynyt valtavasti. Lisäksi varhaiskasvatuslainsäädäntö on muuttunut merkittävästi. Nämä ovat korostaneet entisestään varhaiskasvatuksen opettajan merkitystä korkeatasoisen varhaiskasvatuksen toteutumisessa. Oli siis aika tarkastella varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisiä ohjeita uudelleen, Pakanen summaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet -julkaisun kirjoittaja on kasvatustieteen tohtori Jaana Pesonen. Pesonen työskentelee Helsingin yliopistolla, varhaiskasvatuksen opintosuunnassa yliopistolehtorina. Pesonen sanoo, että varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisten ohjeiden päivittäminen yhdessä työryhmän kanssa oli mieluinen ja tärkeä työ.

– Uusissa ohjeissa korostuu moni yhteiskunnallisesti merkityksellinen asia. Tänä päivänä muutos ja epävarmuus ovat osa jokaisen opettajan työtä, ja siksi onkin hyvä nostaa esille opettajuuden keskeisimpiä sisältöjä ja arvoja.  Ymmärrys lapsuuden arvosta ja yhdenvertaisista mahdollisuuksista saada varhaiskasvatusta ovat pysyviä arvoja. Näiden rinnalle  olemme nostaneet nyt muun muassa varhaiskasvatuksen roolin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden purkamisessa ja vähentämisessä.  Varhaiskasvatuksen opettajilla on myös painava vastuu olla tietoinen roolistaan kaikkien, niin enemmistöön kuin vähemmistöihin määriteltyjen lasten, itsetunnon ja identiteetin tukemisessa.  Opettaja käyttää työssään valtaa, ja siksi tietoisuus ja ymmärrys niin työtä ohjaavista asiakirjoista ja lainsäädännöstä, kuin myös omista arvoista on äärimmäisen tärkeää, Pesonen korostaa.

Jaana Pesonen väitteli kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2015 Oulun yliopistosta aiheenaan monikulttuurisuus osana kirjallisuutta ja kirjallisuuskasvatusta. Myöhemmin Pesonen on jatkanut tutkimustaan moninaisuuden, antirasismin sekä mm. pienten lasten kriittisen lukutaidon tukemiseen liittyen. Uutena tutkimusalana on kasvatuksen kaupallisuuden tarkastelu, erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Vasemmalla varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettisten ohjeiden kirjoittaja Jaana Pesonen ja oikealla VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen

 

Jokainen VOL:n jäsen saa varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet seuraavan Lastentarhan mukana ja ohjeet ovat lisäksi saatavissa myös verkkojulkaisuna.