Ohita navigaatio

Pisa-tulosten romahduksen selkeä viesti: varhaiskasvatus oppimisen perustana tulee laittaa kuntoon

OECD:n osaamistuloksia mittaavan PISA-tutkimuksen mukaan 15-vuotiaden suomalaisnuorten osaaminen on jälleen heikentynyt. Tällä kertaa voidaan puhua jo romahduksesta. Pudotusta on kaikilla osa-alueilla, mutta suhteellisen eniten lukutaidossa.

-Pisa-tuloksia katsoessa ei voi olla pohtimatta, mikä vaikutus pitkään jatkuneella varhaiskasvatuksen opettajapulalla on näihin tuloksiin. Pisa-tutkimukseen osallistuneet lapset ovat siirtyneet varhaiskasvatukseen 2000-luvun alkupuolella, jolloin varhaiskasvatuksen opettajapula oli jo käsillä, puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa. Käsillä olevan varhaiskasvatuksen opettajapulan taustat ulottuvat jo vuosikymmenten taakse järjestelmään historiaan. Samalla oppimistulokset ovat tulleet alas. Tästä on helppo vetää johtopäätökset, Pakanen sanoo.

Pisa-tulosten viesti on selvä: vuoden 2018 varhaiskasvatuslain suuntaan tulee voimallisesti jatkaa

Puheet norminpurkutalkosta ja kelpoisuuksien purkamisesta ovat viimeinen mitä tässä tilanteessa tarvitaan. Päinvastoin. Varhaiskasvatuksen opettajien pedagogista osaamista tulee vahvistaa nostamalla kelpoisuus  kasvatustieteen maisteriksi sekä pitää päiväkodin johtajien maisterikelpoisuudesta  kiinni. Muuhun meillä ei yhteiskunnan yhtenäisyyden kannalta ole varaa, Pakanen summaa.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät yliopistoissa on saatava hallitusohjelmassa kirjatulle tasolle

Vaikuttava varhaiskasvatus tarvitsee varhaiskasvatuksen opettajia. Silti heidän koulutusmääränsä ovat liian riittämättömät ja kuten Pisa-tutkimus osoittaa tarve heidän osaamiselleen on valtava. Hallitus lupasi budjettiriihessä korkeakoulujen aloituspaikkoihin 11,7 miljoonaa euroa, joista yliopistoille suunnataan 1,7 miljoonaa. Summa ei riitä hallitusohjelman mukaisen 1400 varhaiskasvatuksen opettajan koulutusmäärän nostoon, vaan tarvittaisiin lisää 2–3 miljoonaa euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen riittävä rahoitus tulee muuttaa pysyväksi.

Pakanen korostaa, että poliitikkojen ja kuntien tulee viimeistään nyt herätä tilanteen vakavuuteen. On ensiarvoisen tärkeää, että myös varhaiskasvatuksen opettajien palkkausta ja työoloja kehitetään voimallisesti. Tämä edellyttää perusrahoituksen parantamista ja yhteistä tahtotilaa. Vuosikymmeniä jatkunut varhaiskasvatuksen opettajien koulutusvaje ei ole hetkessä korjattavissa, vaan edellyttää pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Varhaiskasvatuslaki ei toteudu ilman kasvatustieteelisen tutkinnon suorittaneita opettajia ja päiväkodin johtajia. Tämä on syytä viimeistään jo nyt tunnustaa.