Ohita navigaatio

Puheenjohtajan pääsiäistervehdys

Tämän vuoden pääsiäinen on varmasti aika, jonka muistamme vuosikymmenien päästä. Elämä on muuttunut ja arki on heittänyt kuperkeikkaa. Poikkeustilanne käynnistyi vasta muutama viikko sitten ja vaikuttaa kestävän ainakin toukokuun loppuun. Elämme keskellä rajoituksia ja viikottaiset kuntosalijumpat ovat muuttuneet pitkiksi kävelyiksi ulkona ja ystävien tapaamiset joko puheluihin tai etäyhteystapaamisiin. Emmekä ole yksin. Koko muu Eurooppa ja maailma elää kanssamme tätä samaa historiallista vaihetta.

Päiväkotien arki on myös muuttunut. Hallitus on suositellut lasten ottamista kotiin päiväkodeista, jos vanhemmilla on siihen mahdollisuus. Lasten määrä onkin laskenut päiväkodeissa. Opetusministeriön tekemän kyselyn mukaan kuntien järjestämään varhaiskasvatukseen osallistuu keskimäärin 22 prosenttia ja esiopetukseen 16 prosenttia lapsista. Huolimatta lasten alhaisesta määrästä varhaiskasvatuksen opettajat ovat poikkeuksellisen kuormituksen kohteena. Tilanne vaikuttaa laajasti varhaiskasvatuksen opettajien työstressiin, työhyvinvointiin ja työturvallisuuden tunteeseen ja sen toteutumiseen. Tarvitsemme selkeät ohjestukset viranomaisilta sekä ryhmänmuodostuskäytäntöihin että henkilöstön suojaamiseen ja korostuneeseen hygieniaan. Tartuntaketjujen katkaisusta ja henkilökunnan turvaamisesta päiväkodeissa tulee huolehtia yhtälaisesti koko maassa. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on tiivissä yhteistyössä terveysviranomaisiin selkeiden ohjeistuksen saamiseksi päiväkoteihin.

Varhaiskasvatuksen pedagoginen tehtävä ja sen vaikuttavuus on tärkeää muistaa myös poikkeusaikana

Poikkeustilanteen aikana on ollut havaittavissa varhaiskasvatuksen korostunut asema vanhempien työssäkäynnin mahdollistajana. Osin huomio on kohdistunut myös varhaiskasvatuksen perhe- ja sosiaalipoliittisiin tehtäviin. Viime vuosina varhaiskasvatuksen koulutuksellinen eli pedagoginen tehtävä on kuitenkin ollut voimakkaan kehittämisen kohteena ja varhaiskasvatukselle on asetettu lainsäädäntötasolla vaativia pedagogisia tavoitteita. Tämä kehittäminen juontuu tutkimustiedon tuomasta ymmärryksestä varhaiskasvatuksen vaikuttavuudelle. Varhaiskasvatuksen tärkein ja merkittävin eli pedagoginen tehtävä ja sen vaikuttavuus on tärkeää muistaa myös poikkeusaikana. Nyt tulisi kiinnittää huomio siihen, miten kotona oleville lapsille turvataan mahdollisuus säilyttää yhteys sekä omaan päiväkotiryhmään että varhaiskasvatuksen opettajan pedagogiseen toimintaan. Korkeasti koulutetut varhaiskasvatuksen opettajat toteuttavat jo nyt pedagogista varhaiskasvatusta ja esiopetusta etäyhteyksien kautta eri puolilla Suomea. Tätä tulee edistää edelleen päiväkodeissa ja jakaa hyviä käytäntöjä. Lisäksi on muistettava, että huolimatta poikkeusoloista, varhaiskasvatuslakia tulee noudattaa päiväkodeissa, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto otti kantaa tällä viikolla asiantuntijakuulemisessaan sivistysvaliokunnalle poikkeustilanteen jatkamisesta. VOL korosti varhaiskasvatuksen pedagogisen tehtävän merkitystä ja sitä, että varhaiskasvatuksen toteutusta tulisi edistää etäyhteyksin. Lisäksi VOL nosti esiin lapsen oikeuden oppimisen ja kehityksen tukeen sekä poikkeusolojen jälkihoidon merkitykseen varhaiskasvatuksessa.

Opetushallitus on kerännyt verkkosivuilleen materiaaleja opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen tueksi. Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen opettajista koostunut työryhmä on laatinut esiopetus kotona poikkeusolon aikana -julkaisun.

Varhaiskasvatuksen opettajien työn poikkeuksellinen merkitys 

Lopuksi on tarpeen nostaa esiin eräs tärkeä asia. Varhaiskasvatuksen merkitys yhteiskunnan kannalta kriittisenä alana on konkretisoitunut poikkeustilan aikana. Varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät parhaillaan poikkeusoloissa, samalla mahdolliselle tartunnalla altistuen, jotta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset alat pysyvät toiminnassa. Kaikki suunnittelut ja keskustelut varhaiskasvatuksen opettajien lomautuksista ovat pöyristyttäviä ja ehdottoman tuomittavia. Arvostuksen tulee näkyä muutoinkin kuin juhlapuheissa, myös poikkeusolojen jälkeen.

Tulevina kuukausina tulemme tarvitsemaan voimavaroja. Pitäkäämme huolta itsestämme, läheisistämme ja toisistamme.  Pääsiäinen on siihen otollista aikaa. Kevätaurinko on ryhtynyt hiljalleen ilahduttamaan meitä ja luonnossa liikkuminen auttaa jaksamaan seuraavien kuukausien aikana. Etäyhteydet mahdollistavat yhteydenpidon ystäviin. Tasavallan presidentin sanoin ”pidetään fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä. Me tarvitsemme toisiamme”.

Anitta Pakanen

puheenjohtaja, VOL

Koko VOL:n toimiston väki toivottaa teille hyvää ja rentouttavaa pääsiäistä!