Ohita navigaatio

Regeringen stänger skolor, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen hålls öppna

Regeringen har dragit upp riktlinjer om rekommendationer för anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasie- och yrkesutbildning och högre utbildning för att bromsa upp spridningen av coronaviruset. Genom rekommendationen tryggar man småbarnspedagogiken och undervisningen samt avläggandet av examina och studerandeurvalen då coronavirussituationen fortgår.

Regeringens lista för att förebygga att coronaviruset sprids och drabbar de mest utsatta är lång. Här kan du läsa om de linjedragningar som har med småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning att göra. Regeringen konstaterade att coronaviruset satt Finland i en mycket exceptionell situation.

Vi rekommenderar att ni aktivt följer med nyheterna om korona på OAJ:s webbplats och den ständigt föränderliga situationen i media. 

Rekommendationer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Rekommendationer för den grundläggande utbildningen

Skolornas utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang.

Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Mer information finns HÄR