Ohita navigaatio

Republikens presidents hälsning till de Nationella dagarna för lärare inom småbarnspedagogik

Ni som är proffs inom småbarnspedagogiken arbetar för framtiden. Ni lär våra barn hur man kommer överens med andra och hur man löser tvister. Ni fostrar våra barn till att vara självständiga och att ta egna initiativ. Samvaron och samarbetet stärker också språkkunskaperna.

Vänner, lekar och trevliga vuxna är återkommande teman i barnens berättelser. I ett brev till mig undrade ett barn varför hen inte får stanna lite längre på dagis. Det finns ju så mycket roligt att syssla med där. Ni är en del av många finländares barndomsminnen. Ni tar hand om våra barn och lever i vardagen under deras viktiga uppväxtår. Detta om något är ett bevis på att ert arbete är ansvarsfullt.
Vårt samhälle har vaknat upp till betydelsen av barnens tidiga år. Studier understryker vikten av småbarnspedagogik. Barn som har deltagit i småbarnspedagogik klarar sig sannolikt bättre på sin senare skolstig. Detta är ett tydligt budskap till beslutsfattarna när de överväger olika sätt att förebygga utslagning.

Den finländska småbarnspedagogiken tål internationella jämförelser på alla plan. Vårt land har de bästa experterna inom pedagogik. Jag önskar alla er som arbetar inom småbarnspedagogiken styrka och ork. Ni gör ett utomordentligt viktigt arbete för barnens och familjernas bästa.

Sauli Niinistö

Republikens president

Republikens president hälsning