Ohita navigaatio

Sak-työaika herätti keskustelua Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton neuvottelupäivillä

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton neuvottelupäivät käynnistyivät tänään. Helsinkiin oli saapunut lastentarhanopettajayhdistysten puheenjohtajia, suurimpien OAJ:n paikallisyhdistysten yhdysjäseniä, OAJ:n alueyhdistysten VOL-toimijoita, OAJ:n valtuuston VOL-jäseniä sekä liiton hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Neuvottelupäivillä käsiteltiin laajasti ajankohtaisia edunvalvonta-asioita, jotka liittyvät mm. varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja muihin koulutuspoliittisiin kysymyksiin, palkka- ja palvelussuhdeasioihin, yhdistys- ja järjestötoimintaan sekä viestintään.

OAJ:n työsuojeluvaltuutettu Kristiina Johansson kertoi neuvottelupäivillä liiton aktiiveille varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista ja OAJ:n jäsenkyselyn tuloksista. Keskustelua herätti muun muassa järjestelyvaraerät, jotka oli kunnissa suunnattu enimmäkseen varhaiskasvatuksen opettajille sekä sak-työajan toteutuminen.

Johansson kertoi esiopettajien työaikakokeilusta, joka on parhaillaan meneillään Espoossa kaupungissa. Kokeiluajanjakson kesto 1.1.2019-31.7.2020 ja se toteutuu 20 eri päiväkotiyksikössä. Johanssonin mukaan kokeilusta on tullut hyvää palautetta. OAJ seuraa ja arvioi kokeilua aktiivisesti ja mahdollisia korjausliikkeitä tehdään tarvittaessa. Espoossa opettajilla on ollut hyvä pohjavire kokeilun suhteen ja Johansson toivoo lisää kuntia mukaan kokeiluun.

Johansson kertoi myös OAJ:n sak-työaikakyselyn ennakkotuloksista, jossa selvitettiin varhaiskasvatuksen opettajien työajan käyttöä. Yhteenvetona voi sanoa, että pääsääntöisesti sak-työaika toteutuu kunnissa, vaikkakin kuntakohtaiset erot ovat suuria. Kyselyn mukaan suuri merkitys sak-työajan toteutumiseen on työnantajan ja päiväkodin johtajien selkeät ohjeistukset sak-ajan käyttöön. – Parhaat keinot varmistaa sak-ajan riittävyys ja toteutuminen on merkitä sak-työaika työvuoroluetteloon tai ryhmän viikkosuunnitelmaan, Johanssonin kertoi. Päiväkodeissa tulee olla myös asianmukaiset työtilat ja -välineet sak-ajalle. Merkittävä tekijä sak-työajan toteutumiseen on edellisten lisäksi myös opettajan tietoisuus ja ymmärrys varhaiskasvatuslain velvoittamasta varhaiskasvatuksen pedagogisen suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen kokonaisvastuusta.

Johansson kertoi videomuotoisesta Kuntatyönantajan ohjeistuksesta sak-työajan käyttöön, joka löytyy täältä

OAJ:n verkkopäällikkö Heikki Pölönen antoi neuvottelupäivillä katsauksen viestintään ja työvälineitä kehittää yhdistysten viestintää. – Viestintä on kaikkien juttu ja jäsenistön yhteinen tehtävä. Yhä tärkeämpää viestinnän onnistumiseksi on se, että viestintää tekevät sekä järjestön työntekijät että yhdistysten rinnalla myös aktiivit. Jokaisen aktiivin rooli on yhä suurempi, kuin koskaan ennen, Pölönen kertoi. Tavoitteita ei saavuteta ilman aktiivista jokaisen aktiivin ja jäsen viestintää.

VOL:n neuvottelupäivät pidetään 17.-18.5.2019 Helsingissä.