Ohita navigaatio

Sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik ökar deltagandet i småbarnspedagogiken

Sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik ökar deltagandet i småbarnspedagogiken. Beredningen av regeringens proposition med förslag till en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik har inletts. Enligt förslaget ska inkomstgränserna höjas med 31 procent. Samtidigt föreslås att maximiavgiften för det andra barnet sänks från 50 procent till 40 procent. Avsikten är att lagförslaget ska lämnas till riksdagen före utgången av oktober, i meddelandet från ministeriet konstateras.

Anitta Pakanen, ordförande i Småbarnspedagogikens Lärarförbund, tackar för regeringens beslut och konstaterar samtidigt att alla hinder för deltagandet i småbarnspedagogiken bör målmedvetet brytas ned. Att sänka avgifterna är rätt väg.

Regeringen fastställde vid budgetmanglingen i september att som en del av sysselsättningsåtgärderna anvisa kommunerna 70 miljoner euro, vilket motsvarar inkomstsänkningen till följd av de minskade intäkterna från avgifterna för småbarnspedagogisk verksamhet på grund av höjningen av inkomstgränserna och ändringarna i syskonrabatten. När det gäller verkställigheten av beslutet har regeringspartierna fastställt att inkomstgränserna ska höjas med 31 procent. Samtidigt sänks maximiavgiften för det andra barnet från 50 till 40 procent. I praktiken kommer reformen att underlätta familjernas vardag genom att nya familjer överförs till en lägre avgiftsklass eller får nollavgift.

Bestämmelser om avgifterna för småbarnspedagogik finns i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Avgiften bestäms enligt antal personer i familjen och bruttoinkomsterna. Vid fastställandet av den avgift som tas ut för småbarnspedagogik beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik för det första barnet (288 euro i månaden) förblir oförändrad.

Mer information:
•    regeringsrådet Anne-Marie Brisson, tfn 02 953 30 079
•    undervisningsrådet Tarja Kahiluoto, tfn 0 295 330 386
•    specialsakkunnig Hanna Salokaarto, tfn 02 953 30 231

Avgifterna för småbarnspedagogik PDF 712kB (pdf), på finska