Ohita navigaatio

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on yhdessä opetusalan järjestöjen kanssa ottanut kantaa Kestävä koulu -ohjelman puolesta.

KANNANOTTO

Kestävä elämäntapa on kirjattu opetussuunnitelmien perusteiden arvopohjaan. Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa opetussuunnitelmien sisältöä, ja opetussuunnitelman toteuttaminen on opettajien velvollisuus. Siihen opettajat tarvitsevat paitsi taitoa, myös tukea.

Opettajat ja oppilaitokset varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti tarvitsevat työkaluja, joilla kestävyyskasvatus saadaan osaksi arjen toimintoja ja opetusta kokonaisvaltaisesti. Sen vuoksi ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen valtakunnalliseksi ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen ohjelmaksi. Ohjelmassa varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppijat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Ohjelma tarjoaa kestävyyskasvatuksen tueksi toimintamalleja, materiaalia, koulutusta ja tietoa – ja juuri niitä niin opettajat kuin oppijat, kestävän tulevaisuuden rakentajat, tarvitsevat. Opettajat tarvitsevat koulutusta aiheen käsittelystä sekä materiaaleja opetuksensa tueksi. Oppijat tarvitsevat esimerkkejä ja opetusta siitä, miten he löytävät ratkaisuja toimia omassa elämässään kestävästi ja rakentaa kestävää yhteiskuntaa.

Kestävyyskasvatus ei saa jäädä oppilaitoksissa yksittäisten opettajien vastuulle, vaan sen tulee olla koko yhteisön yhteistä toimintaa. Opettajat tarvitsevat tietoa ja osaamista aiheen käsittelyyn, mutta koulun rakenteiden ja järjestelmien tulee tukea tätä työtä ja siten mahdollistaa kestävät valinnat ensimmäisinä valintoina. Kyse ei ole yksittäisten opettajien tai oppijoiden halusta toimia kestävästi, vaan yhteisön tarpeesta, jonka sivuuttaminen ei enää ole mahdollista. Opettaja opettaa myös esimerkillään, minkä vuoksi opettajan on tehtävä näkyvästi kestäviä valintoja.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
OAJ:n ammatilliset opettajat OAO

Kestävä koulu -ohjelma:
https://feesuomi.fi/kestavakoulu/