Ohita navigaatio

Selvityshenkilö takaamaan ruotsinkielisen opetuksen tasoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut filosofian maisteri Gun Oker-Blomin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen selvityshenkilöksi. Oker-Blom aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2020. Selvityshenkilö luovuttaa raporttinsa selvitystyöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.12.2020.

Selvityshenkilöksi valitun Oker-Blomin tehtävänä on selvittää ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen erityispiirteet, haasteet ja kehittämistarpeet sekä laatia toimenpideohjelma selvityksessä esille tulevien kehittämistarpeiden perusteella.

Selvitystyö tehdään, koska kokonaiskuvaa ruotsinkielisestä koulutuksesta ei ole aikaisemmin tehty.

Selvitystyön aikana käydään läpi muun muassa koulujen ja oppilaitosten määrä, pätevien opettajien saatavuus, koulutuksen taloudelliset ja hallinnolliset ratkaisut ruotsinkieliseen koulutukseen hakeutuminen, valinnat ja sisäänpääsy, lukion oppiaineiden ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen valintamahdollisuudet, aikuiskoulutuksen tarjonta, yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen tarjonta sekä ruotsinkielinen tutkimus. Erityisesti koulutusta sekä ruotsin kieltä koskeva tutkimus.

Ministeriöltä tukea selvitysmiehen työlle

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa erillisen ohjausryhmän selvityshenkilön tueksi. Ohjausryhmä järjestää erillisiä kuulemistilaisuuksia yhdessä selvityshenkilön kanssa.

Kuulemistilaisuuksissa käsitellään muun muassa valtakunnallisesti ja alueellisesti ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kannalta keskeisiä toimijoita sekä yhteiskunnan, työ- ja elinkeinoelämän ja tutkimus sekä kulttuurin kannalta keskeisiä sidosryhmiä.

Kuulemisessa kiinnitetään myös huomiota erityistä huomiota ruotsinkielisen koulutuksen saatavuuteen ja monipuolisuuteen sekä ruotsinkielisiin työvoimatarpeisiin.

Lisäksi selvitystyössä tarkastellaan ruotsinkielisen oppimateriaalin saatavuutta ja monipuolisuutta, todetaan ministerön tiedotteessa.