Ohita navigaatio

Specialunderstöd för utveckling av kompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser finansiering att sökas av högskolorna

  • För genomförande av specialiseringsutbildning enligt yrkeshögskolelagen eller universitetslagen för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken
  •  För utveckling av yrkeskompetensen och den pedagogiska kompetensen för dem som arbetar med lärarutbildning vid högskolorna
  • För utbildning av lärare inom småbarnspedagogik i form av flerformsutbildning
  • För stödjande av det nätverksbaserade samarbetet vid universitet och yrkeshögskolor och utveckling av specialiseringsutbildningen

Ansökningstiden börjar den 24 september 2020 och går ut den 5 november 2020 kl. 16.15. Avsikten är att besluten ska fattas under 2020. Finansiering beviljas antingen som statsunderstöd eller som finansiering enligt prövning av högskolorna.

Mer information: https://minedu.fi/sv/-/specialunderstod-for-utveckling-av-kompetensen-hos-personalen-inom-smabarnspedagogiken-och-undervisningsvasendet-och-for-natverksbaserad-utveckling-av-hogskoleutbildningen