Ohita navigaatio

Starka rötter för framtiden genom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogikens lärarförbunds traditionella nationella dag för småbarnspedagogik firas torsdagen den 16 mars 2023. I år har dagen temat ”Starka rötter för framtiden genom småbarnspedagogik”.

Med hjälp av temat för Dagen för småbarnspedagogik lyfter vi fram småbarnspedagogikens betydelse med långtgående följder i barnets liv. En kvalitativ verksamhet kan inte genomföras utan att formulera målsättningar och planera och utvärdera en mångsidig verksamhet. Detta är lärarens ansvar. I grunderna för planen för småbarnspedagogik beskrivs hurudan verksamhet som skall erbjudas barnen.

I år uppmanar vi er att plantera och odla ärtgroddar, majs eller andra växter tillsammans med barnen för att uttrycka de starka rötterna som småbarnspedagogiken ger för barnets lärostig.

Linda Bondestam har skapat årets affisch som fungerar som material för Dagen för småbarnspedagogik och som hjälper lärarna att planera och utvärdera sina barngruppers verksamhet enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik. Affischen föreställer ett träd vars grenar symboliserar lärområdena och de mångsidiga kompetenserna. Genom en kvalitativ pedagogisk verksamhet får barnets lärande och utveckling rötter i småbarnspedagogiken och förstärks under årens lopp inom de övriga utbildningsstadierna.

Såsom tidigare år vill vi uppmana er att publicera bilder och berättelser också i sociala medier. Det centrala är att i ord och bild beskriva olika sätt att utföra en betydelsefull småbarnspedagogik. Vi använder hashtaggarna från tidigare år: #dagenförsmåbarnspedagogik, #småbarnspedagogik och de nya för detta år #starkaröttergenomsmåbarnspedagogik och #småbarnspedagogiskaträdet.

Det händer under Dagen för småbarnspedagogik 

 

Under Dagen för småbarnspedagogik den 16 mars deltar SLF:s ordförande Anitta Pakanen i föreningen Helsingfors lärare inom småbarnspedagogik rf:s traditionella brunch. På kvällen deltar Anitta Pakanen dessutom i en tillställning som ordnas av OAJ Huvudstadsregionens småbarnspedagogiska avdelning.

 

Pakanen och OAJ:s ordförande Katarina Murto besöker under Dagen för småbarnspedagogik Laurentiussalen i Lojo. Temat för besöket är att bekanta sig med småbarnspedagogiken. OAJ:s ordförande Katarina Murto inledde i början av november en regional turné under vilken hon besöker alla orter där organisationens 17 regionala föreningar verkar.