Ohita navigaatio

Selvitysryhmä esittää: Suomeen tulee perustaa opettajarekisteri

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvitysryhmän tehtävä oli selvittää, onko Suomessa tarvetta uudelle opettajia koskevalle tiedonkeruulle. Selvitysryhmä esittää, että opettajarekisteri perustetaan. 

Selvityshenkilöt toteavat, että rekisterin perustamista puoltaa yleinen etu. Opettajien työtehtävistä, kelpoisuuksista ja alueellisista tarpeista ei ole tällä hetkellä riittävän luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Luotettavaa tietoa tarvitaan erityisesti opettajakoulutuksen ennakointiin, seurantaan, tutkimukseen ja kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on kannattanut opettajarekisterin perustamista pitkään. – Varhaiskasvatuksen opettajista ei ole ollut tilastointia ja tietoa. Tämä on aiheuttanut se, ettei varhaiskasvatuksen opettajia ole koulutettu vuosikymmeniin tarpeeksi, VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa.

Lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta asia on vakava. Jokaisella lapsella on oikeus kelpoiseen opettajaan, jokaisella koulutusasteella. Opettajarekisterin valmistelu tulee aloittaa heti, Pakanen jatkaa.

Selvitysryhmän esitys lähtee siitä, että rekisteri kannattaa perustaa vaiheittain, lähtien esi- ja perusopetuksesta sekä lukiosta. Esiopetuksessa toimivat varhaiskasvatuksen opettajat liitetään ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin. Varhaiskasvatuksessa toimivat varhaiskasvatuksen opettajat liitetään rekisteriin toisessa vaiheessa. Tässä vaiheessa mukaan otettaisiin mukaan myös ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus. Tiedeministeri Antti Kurvinen järjestää laajan lausuntokierroksen, joka käynnistyy alkuvuodesta.

– Kaikki varhaiskasvatuksen opettajat tulee saada ensi kädessä mukaan opettajarekisteriin. Suomessa on kriittinen tarve tietää varhaiskasvatuksen opettajien määrä sekä kansallisesti että alueellisesti, Pakanen korostaa.

Opettajarekisteri auttaa myös opettajien täydennyskoulutuksen hahmottamisessa, johon investoidaan vuosittain huomattavia määriä resursseja niin paikallisesti kuin valtiojohtoisesti erilaisten hankkeiden kautta. Ajantasainen tieto alalla työskentelevien henkilöiden työuran aikaisesta täydennyskoulutuksen määrästä, mutta myös laadusta, mahdollistaisi koulutuksen käytettyjen resurssien arvioinnin aikaisempaa paremmin. Uusi tiedonkeruu mahdollistaisi myös entistä kohdennetumman täydennyskoulutuksen osana työllisyyspolitiikkaa.

Nykyisin eri tahot teetättävät opettajilla ja rehtoreilla mittavan määrän kyselyitä opettajatiedon keräämiseksi. Pitkällä aikavälillä opettajarekisteri tuo säästöjä ja säästää vaivaa.

Opettajarekisteriin voi tutustua täältä