Ohita navigaatio

Tämän vuoden Varhaiskasvatuspäivän teema: ”Ilo olla mukana! Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa”

Valtakunnallisella varhaiskasvatuspäivällä on pitkät perinteet varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työn näkyväksi tekemisessä. Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään torstaina 14. maaliskuuta 2024 teemalla ”Ilo olla mukana! Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa”.

Tämän vuoden teeman avulla haluamme nostaa esille päiväkotien merkityksen lasten yhdenvertaisuuden edistäjänä. Aihe on erityisen ajankohtainen ja tärkeä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien velvoittavuuden myötä. Karvin paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumista koskevan arviointitulosten (2023) mukaan inklusiivinen varhaiskasvatus eli kaikille yhteinen varhaiskasvatus vaikuttaa olevan käsitteellisesti edelleen epäselvä.

Päiväkodit ovat paikkoja, joissa eritaustoista tulevat lapset kokoontuvat yhteen. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on taata jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja oppia omista lähtökohdistaan käsin. Varhaiskasvatuksen opettaja suunnittelee, arvioi ja kehittää toimintaa lasten tarpeiden ja mielenkiintojen pohjalta, mahdollistaen kaikkien lasten osallistumisen yhteiseen toimintaan. Varhaiskasvatuksen opettaja toimii yhdessä päiväkodin johtajan kanssa syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisemiseksi myös koko työyhteisössä. Opettaja toimii jaetun johtajuuden periaatteella pedagogisena johtajana kehittämällä yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistävää toimintakulttuuria. Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläiset oikeudet oppia, osallistua ja olla mukana varhaiskasvatuksen toiminnassa. Yhdenvertainen, inklusiivinen varhaiskasvatus kuuluukin kaikille lapsille.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton julkaisema Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet opastaa varhaiskasvatuksen opettajan työtä ohjaaviin arvoihin ja vastuihin yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Varhaiskasvatuspäivän aineisto

Tämän vuoden julisteen kuvittaja on viime vuoden tapaan Linda Bondestam. Julisteen keskiössä näkyvät moninainen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus. Julisteessa tuodaan näkyväksi kaikkien lasten osallisuus varhaiskasvatuksen arjessa. Julisteen voi ottaa käyttöön lapsiryhmän kanssa sitä yhdessä tutkien ja kuvista keskustellen. Lisäksi julistetta voi hyödyntää työyhteisössä osana tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa herättämällä kuvituksesta nousevaa arvokeskustelua. Jokainen VOL:n jäsen saa julisteen VOL-lehden 1/24 välissä ja löydät sen myös VOL:n verkkosivuilta TÄÄLTÄ

Varhaiskasvatuspäivää edeltävänä iltana 13. maaliskuuta klo 17.30 VOL tarjoaa jäsenilleen Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Päivi Pihlajan webinaarin yhdenvertaisuuden edistämisestä päiväkodeissa. Seuraa jäsenpostiasi.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton verkkosivuilla julkaistaan julkaisu, jossa käsitellään Varhaiskasvatuspäivän teemaa eri näkökulmista. Tasa-arvoinen varhaiskasvatus – toiminnan projektipäällikkö Nea Alasaari kirjoittaa kaikkia lapsia koskevasta yhdenvertaisuudesta, Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Päivi Pihlaja tuo artikkelissaan esille inkluusion näkökulman ja Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Nina Sajaniemi kirjoittaa yhdenvertaisuutta tukevista rakenteista päiväkodin arjessa.

Tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta on koottu Opetushallituksen ja Tasa-arvoinen varhaiskasvatus – sivustolle.

Miten varhaiskasvatuspäivää voi viettää?

Lapsia voi kannustaa tuomaan päiväkotiin jotain lapsille itselle sellaisia ”asioita, jotka kertovat itsestäni”. Näitä voi käsitellä lasten kanssa yhdessä ja tuoda esiin miten erilaisia ja ainutlaatuisia lapset ovat.

Edellisten vuosien tapaan kannustamme julkaisemaan kuvia ja tarinoita myös sosiaalisessa mediassa (#varhaiskasvatuspäivä). Keskeistä on pukea sanoiksi ja kuviksi, miten eri tavoin yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa toteutetaan.