Ohita navigaatio

Tasa-arvorahaa haettavissa varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja laadun kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. Hakuaika päättyy 11.3.2021.

Opetusministeriön tiedotteen mukaan avustusta on haettavissa vuosille 2021-2022 yhteensä 67 200 000 euroa, josta enintään 42 600 000 euroa esi- ja perusopetuksessa ja enintään 24 600 000 euroa varhaiskasvatuksessa.

Tasa-arvoavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi-ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen. Lisäksi vahvistetaan oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

Avustukset ovat osa Oikeus oppia –ohjelmaa, jossa kehitetään laatua ja tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa yhteensä 125 miljoonalla eurolla ja esi- ja perusopetuksessa 188 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022.

Esi- ja perusopetuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen.

Varhaiskasvatuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää lisähenkilöstön palkkaamiseen (varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, lastenhoitaja tai avustaja) tai lapsiryhmien kokojen pienentämiseen.

Lisätietoja:
Laatu ja tasa-arvo, esi- ja perusopetus:

  • Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

Laatu ja tasa-arvo, varhaiskasvatus:

  • Erityisasiantuntija, Mervi Eskelinen, puh.  0295 330160
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022

Oikeus oppia –ohjelma