Ohita navigaatio

Tunne oikeutesi, tiedä arvosi

OAJ:n erityisasiantuntija Timo Mäki on tehnyt pitkän uran varhaiskasvatuksen opettajien työmarkkinaedunvalvojana. Kun työolot ovat hyvät, palkat kohdallaan ja opettajia riittävästi, työtyytyväisyys on korkealla.

Tessit ja vessit saattavat tuntua kaukaisilta ja vaikeilta käsitteiltä. Niillä on kuitenkin ratkaiseva merkitys siihen, kuinka tyytyväisiä varhaiskasvatuksen opettajat ovat työhönsä.

Työehtoihin ja varhaiskasvatuslaista tuleviin säädöksiin kannattaa perehtyä. Ne määrittävät esimerkiksi sen, paljonko henkilöstöä on oltava paikalla ja mitä sijaisista on säädetty. Kun opettajat ovat tietoisia omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, työtyytyväisyys lisääntyy, uupumus vähenee ja alan pitovoima vahvistuu.OAJ:n toimistossa varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön edunvalvontaa tekevä Timo Mäki iloitsee siitä, etteivät nuoret varhaiskasvatuksen opettajat ole yhtä kilttejä kuin hänen sukupolvensa on ollut. He seuraavat aikaansa ja omaksuvat nopeasti omat oikeutensa, mikä vahvistaa työssä jaksamista.

Vaarallisen vastuuntuntoiset opettajat

Päiväkodeissa toimii kaksi rinnakkaista yhteisöä: kasvatusyhteisö ja työyhteisö. Työyhteisö ei saa jäädä kasvatusyhteisön jalkoihin.”Liian kilteillä opettajilla on ollut taipumus antaa kaikkensa lapsille, jotta lasten on hyvä olla, vaikka hintana olisi se, että opettajat unohtavat itsensä. Loppuunpalaneet opettajat ovat työni synkin puoli. Eräs työterveyslääkäri puuskahtikin aikoinaan, että varhaiskasvatuksen opettajat ovat itselleen vaarallisen vastuuntuntoisia.”

Vastuuntuntoiset opettajat työskentelevät uupumuksen rajoille ja hakevat apua vasta sitten, kun kuormitus käy ylivoimaiseksi. Mäki kertoo kuntatyönantajasta, joka hoki työntekijöilleen, että asenne ratkaisee. Kun työntekijät uupuivat, ”tsemppaaminen” loppui.

”Onneksi näihinkin ongelmiin löytyy ratkaisuja. Työturvallisuus on työnantajan vastuulla, mutta työntekijöiden kannattaa puhua ongelmistaan, matkasaarnaajaksi tunnustautuva Timo Mäki sanoo.

Mäki aloitti työt OAJ:ssä vuonna 2007. Sitä ennen hän työskenteli päivähoidon aluepäällikkönä Helsingin kaupungilla. Ay-ura alkoi pääluottamusmiehenä 1990-luvulla. Hän jää hyvillä mielin eläkkeelle maaliskuussa. Mäki on tehnyt pitkän uran edunvalvonnan parissa varmana siitä, että asiat saa aina tavalla tai toisella korjattua.

”Jos keinot eivät riitä, otetaan konstit käyttöön.”

Työ on yli 90 prosenttisesti vaikeiden asioiden, ongelmien ja ristiriitojen ratkaisemista. Ratkaistavat ongelmat liittyvät usein sopimusten tulkintaan.

”Suurin osa eteen tulevista jutuista on vaikeita, mutta juuri mikään ei tule minulle enää yllätyksenä.”

Megaluokan saavutuksia

”Työurani aikana tapahtui merkittävä muutos päivähoidosta varhaiskasvatukseen. ­Vielä 1990-­luvulla mietin, ehdinkö nähdä tätä ­muutosta. Nyt voin rauhassa siirtyä kiikkus­tuoliin.”

Varhaiskasvatuksen opettajien edunvalvonnassa on edetty viimeisen kymmenen vuoden aikana enemmän kuin edeltävinä vuosikymmeninä yhteensä. Varhaiskasvatuksen opettajien saaminen kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTESin piiriin vuonna 2022 on vuosikymmeniä jatkuneen edunvalvontatyön tulos.

”Edunvalvonta on nyt aiempaa selkeämpää, vaikka ei välttämättä helpompaa. Varhaiskasvatuksen opettajien työaikajärjestelmää, kuten ves-päiviä ja sak-työaikaa, on paljon helpompi kehittää nyt, kun varhaiskasvatuksen opettajat ovat OVTESin piirissä. Joskin niitä joutuu puolustamaan jokaisella neuvottelukierroksella.”

Varhaiskasvatuksen opettajat saivat viimeisessä neuvottelussa tasokorotuksia. Ne eivät euromääräisesti riitä nostamaan heitä palkkakuopasta, mutta suunta on oikea. Neuvotteluissa onnistuttiin sopimaan uusi varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajan palkkamääräys.

Viimeisin iso ilon aihe Mäelle on yksityisellä varhaiskasvatussektorilla työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen opetusalan työnantajan ja OAJ:n neuvottelupöytään. Kun nykyinen sopimus päättyy vuonna 2025, OAJ pääsee neuvottelemaan Sivistystyönantajien ­(Sivista) kanssa yksityisten päiväkotien jäsenistön työehtosopimuksesta.

”Tämä on iso juttu. Muutoksen ansiosta loputkin opettajat pääsevät irti sosiaalialan sopimuksesta.”

Tarina vakaopen työstä muuttuu

Timo Mäen työuran parhaat ajat käynnistyivät, kun päivähoito siirtyi vuonna 2013 sosiaali- ja terveysministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Päivähoito siirtyi kunnissa sosiaalitoimesta opetustoimeen. Vuonna 2015 maailman ensimmäinen varhaiskasvatuslaki astui voimaan Suomessa, mistä Mäki on erityisen ylpeä. Uudistettu varhaiskasvatuslaki tuli voimaan vuonna 2018.

Tulevista muutoksista on jo sovittu työ- ja virkaehtosopimuksessa sekä lainsäädännössä. Mäki toivoo, etteivät valtakunnalliset poliittiset kuviot tyssää hyvää kehitystä. Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimukset tulevat voimaan vuonna 2030. Varhaiskasvatuksen opettajan ja sosionomin tehtävät ja kelpoisuudet eriytyvät. Jokaisessa lapsiryhmässä on oltava vähintään yksi korkeakoulutettu opettaja.

Monissa kunnissa on alettu muuttaa vapautuvia vakansseja varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviksi. Ongelmana on kuitenkin se, että opettajia on koulutettu liian vähän.

”Alan vetovoimaisuus, hienous ja kunniakkuus pitäisi palauttaa ja tehdä varhaiskasvatuksen opettajan ammatista uudelleen haluttu. Tämä ei tapahdu vain koulutuspaikkoja lisäämällä. OAJ ja VOL ovat tehneet sen, mitä etujärjestöiltä vaaditaan. Vastuu on nyt työnantajilla. Myös yleinen narratiivi varhaiskasvatuksen opettajan työstä pitäisi kääntää positiiviseksi.”

Tätä voi tehdä esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa. Keskustelukulttuuri onkin jo alkanut muuttua. Ammatin hyvistä puolista ja työssä viihtymisestä puhutaan aiempaa enemmän.

“Tiedetään, että kun nuori vastavalmistunut varhaiskasvatuksen opettaja tulee alalle, kaksi ensimmäistä vuotta ratkaisevat, jääkö hän ammattiin. On tärkeää, että hänet otetaan hyvin vastaan ja perehdytetään työhön. Hän tarvitsee ohjausta ja kollegoiden tukea sekä tavoitettavissa olevan esihenkilön. Kaikenlainen positiivinen huomioiminen uran alussa on tärkeää.”

Älä suostu pimeään varalla oloon

Viitisen vuotta sitten Mäki kiinnitti huomiota siihen, että varhaiskasvatuksen opettajia velvoitettiin olemaan vapaa-ajallaan tavoitettavissa erilaisten pikaviestipalvelujen, kuten WhatsAppin, kautta. Päiväkodeissa sovitaan yleensä siitä, kuka tulee aamulla ensimmäisenä töihin ja avaa ovet. Ongelmia syntyy, jos oven avaaja sairastuu, eikä pääse paikalle. Tätä alettiin ratkoa viestittelemällä edellisenä iltana tai viikonloppuna siitä, kuka tulee töihin sairastuneen työkaverin paikalle.

Työ kulkeutui vapaa-ajalle ja kuormitti henkilöstöä. Mäki päätti kääntää tilanteen oikeille raiteilleen yhdessä OAJ:n lakimies Kristiina Tuhkiaisen kanssa.

Työlainsäädännön mukaan työaika ja vapaa-aika on erotettu selkeästi toisistaan jo ihan työturvallisuussyistä. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä tätä. Osa varhaiskasvatuksen opettajista uskoo, että heidän on seurattava viestejä vapaa-ajallaan ja mentävä aamu seitsemäksi töihin, jos näin vaaditaan. Timo Mäki kutsuu tätä pimeäksi varallaoloksi.

Monille työnantajillekin tuli yllätyksenä se, ettei tällainen viestintä ole sallittua vapaa-ajalla. Se on varallaoloa. Työehtosopimuksessa varallaololla tarkoitetaan sitä, että työntekijä on tavoitettavissa niin, että hänen voidaan tarvittaessa kutsua töihin. Tämä on sallittua vain silloin, kun työntekijä sopii työnantajansa kanssa erikseen varallaolosta. Siitä on erilliset sopimusmääräykset. Jos työtekijä kutsutaan varallaoloaikana töihin, hänelle on maksettava ylityökorvausta.

”Suomessa on yhä kuntia, joissa tätä ei uskota.”

Teksti Tiina Komi Kuva Nina Kaverinen