Ohita navigaatio

Tunnelma katossa ensimmäisillä varhaiskasvatuksen opettajapäivillä

Syyskuun lopussa yli 500 varhaiskasvatuksen opettajaa ja tutkijaa kokoontui Raumalle historian ensimmäisille varhaiskasvatuksen opettajapäiville. 

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen avasi päivät todeten, että varhaiskasvatuksen opettajat ovat kannatelleet suomalaista varhaiskasvatusjärjestelmää 130 vuotta. Hän muistutti, että tutkimuspohjainen varhaiskasvatuksen opettajatutkinto on ainoa tutkinto, joka antaa valmiuden varhaiskasvatuksen pedagogiseen asiantuntemukseen. 

Avajaisissa luettiin Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdys. Hän totesi suomalaisen varhaiskasvatuksen kestävän kaikilla tasoilla kansainvälisen vertailun. Maastamme löytyy pedagogiikan parhaat ammattilaiset. 

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto muistutti, että oppimisen edellytykset luodaan varhaiskasvatuksessa, eikä sitä luo kukaan muu kuin opettaja.  

”Uudet ammattinimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset luovat paremmat edellytykset toimivalle tiimityölle, kun kaikilla työntekijöillä on oma roolinsa ja jokainen saa hyödyntää oman koulutuksensa tuottamaa osaamistaan.”

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela kertoi, että raumalaiset ovat ylpeitä omasta yliopistokampuksestaan, varhaiskasvatuksen tutkimuksesta ja -opettajakoulutuksesta sekä Päiväkoti Pikkunorssista, joka on yliopistollinen harjoittelupäiväkoti.   

”Varhaiskasvatus on perhe-elämän rajapinnassa. Parempaa kontaktipintaan perheisiin vaikuttamiselle ei ole kuin varhaiskasvatus.”

Lapsen oikeutta opettajaan on vaalittava 

Opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson totesi puheessaan, että yhteiskunnan suhtautumisessa varhaiskasvatukseen on tapahtunut valtava muutos kuluneen vuosikymmenen aikana. Varhaiskasvatus on siirtynyt vahvemmin osaksi koulutuspolitiikkaa. Ymmärrys laadukkaan varhaiskasvatuksen merkityksestä lasten kehitykselle ja oppimiselle on lisääntynyt ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattilaisten koulutustason nostosta on tehty kansallinen linjaus. 

”Monet asiat ovat kuitenkin pysyneet samoina. Varhaiskasvatuksen keskiössä on ja pysyy lapsi sekä ne suhteet, joita lapset luovat toisiinsa ja kasvattajiinsa. Siksi on tärkeää vaalia jokaisen lapsen oikeutta opettajaan ja erityisopettajaan. On itsestään selvää, että vain ammattitaitoiset opettajat mahdollistavat pedagogisesti laadukkaan varhaiskasvatuksen.”

Ministeri kertoi, että valtioneuvoston tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta sekä osaamis- ja koulutustasoa.

”Päättäjät ovat hyviä asettamaan tämän kaltaisia kunnianhimoisia tavoitteita, mutta emme tule pääsemään näihin tavoitteisiin, ellemme ole valmiita panostamaan koko koulutuspolkuun ja kasvatusalan ammattilaisten työoloihin ja -ehtoihin.”

Andersson korosti, että varhaiskasvatuslain vuonna 2030 voimaan tuleva henkilöstörakenne ei ole syy työvoimapulaan, vaan se on monen tekijän summa. – Niissä kunnissa, joissa vaka-opettajien palkkaa on nostettu, henkilöstöpula on helpottanut. 

”Nykyistä lainsäädäntöä varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksien tai henkilöstörakenteen osalta ei ole tarkoitus muuttaa. Laissa olevat kelpoisuudet ja rakenne ovat perusteltuja ja takaavat laadukkaan, veto- ja pitovoimaisen varhaiskasvatuksen.”

”Seuraavalla vaalikaudella on keskeistä, että resursseja ohjataan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen laatuun ja työskentelyolosuhteisiin.”

”Tarvitsemme myös nykyistä korkeamman pysyvän tasa-arvorahoituksen, jolla ohjataan resursseja haastavilla alueilla sijaitseville päiväkodeille ja kouluille. Ensi vuoden alusta lähtien tasa-arvorahaa voidaan myöntää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tämä tuo paljon kaivattua rauhaa ja pysyvyyttä kentälle.”

Rauman paikallisyhdistys heitti pallon Jyväskylään, jossa järjestetään vuonna 2024 seuraavat Varhaiskasvatuksen opettajapäivät. Pallosta ottivat kopin OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja Anna Roikonen ja työsuojeluvaltuutettu Asko Parkkinen. – Odotamme jo innolla tulevia päiviä, totesi Roikonen.

Teksti Tiina Komi Kuvat Nina Kaverinen

Artikkeli on julkaistu Lastentarhassa 4/22. Lastentarha on Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton jäsenlehti ja tilattavissa yrityksiin ja yhteisöihin kuten päiväkoteihin ja kirjastoihin: tilaukset vol.fi -> Lastentarha