Ohita navigaatio

Työryhmä ehdottaa - Eri kieli- ja kulttuuriryhmien kuuluvien lasten osallistumista varhaiskasvatukseen tulee edistää

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä pohtinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä luovutti esityksensä ministeri Grahn-Laasoselle keskiviikkona 16.1. Raportissa painottuvat varhaiskasvatuksen merkitys, opettajien kulttuuriseen osaamiseen liittyvät kysymykset, perusopetukseen valmistavan opetuksen tilanne ja suomen/ruotsin kielen osaamiseen/opetukseen liittyvät haasteet.

Työryhmän mukaan jo opettajankoulutuksen aikana tulisi huomioida vahvemmin kulttuurinen moninaisuus ja siihen liittyvä osaaminen. Opettajaksi opiskelevien on jo koulutuksen aikana saatava kokemusta kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvistä oppimateriaaleista ja käytöstä. Kulttuurinen moninaisuus tulee huomioida myös opettajien täydennyskoulutuksessa. Varhaiskasvatuksessa eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ainakin 20 tuntia viikossa tulee esityksen mukaan edistää mm. kuntien palveluohjausta kehittämällä. Perheen kotoutumissuunnitelmaan tulisi liittää aina perheen alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuksen ja/tai esiopetuksen järjestäminen. Samalla painotettaisiin kielenopiskelun merkitystä. Varhaiskasvatusta järjestämällä voidaan myös parantaa äitien mahdollisuutta osallistua kielikoulutuksiin.

Raportti on luettavissa TÄÄLTÄ