Ohita navigaatio

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser en miljon euro i statsunderstöd för att utveckla småbarnspedagogik som ordnas på sjukhus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser en miljon euro i statsunderstöd för att utveckla småbarnspedagogik som ordnas på sjukhus.

Statligt specialunderstöd beviljas antingen kommuner och samkommuner inom vars område det ordnas småbarnspedagogik på sjukhus eller kommuner och samkommuner som är intresserade av att utveckla genomförandet av småbarnspedagogik för barn som vårdas på sjukhus eller som behöver sjukhusvård.

Syftet med statsunderstödet är också att stödja projekt som syftar till att utveckla samarbetet mellan kommunerna och sjukhusen för att ordna småbarnspedagogik på ett mera omfattande sätt än för närvarande. Genom specialunderstödet strävar man efter att stödja samarbete och nätverksarbete mellan olika aktörer inom anordnandet av småbarnspedagogik på sjukhus samt den regionala och nationella samordningen av verksamheten.

– För närvarande ordnas småbarnspedagogik för barn som får sjukhusvård i varierande grad, och erbjuds inte på alla sjukhus. Förutom att det skulle utgöra en ljuspunkt för barnen om de, med beaktande av varje enskilt barns hälsotillstånd, fick delta i småbarnspedagogik medan de är på sjukhus, skulle det dessutom stödja deras utveckling och lärande. Specialunderstödet förbättrar möjligheterna för barn som på grund av sjukdom eller skada blir utan småbarnspedagogiska tjänster att få delta i småbarnspedagogisk verksamhet, säger undervisningsminister Li Andersson.

Syftet med specialunderstödet är att främja möjligheterna att delta i småbarnspedagogik för barn som behöver sjukhusvård både under sjukhusvistelsen och under övergångsperioden, när det av hälsoskäl ännu inte är möjligt för barnet att efter sin hemkomst delta i småbarnspedagogik.

Ansökningstiden går ut den 24 mars 2022.

Ansökan om specialunderstöd