Ohita navigaatio

UNICEF kouluttaa ja tarjoaa tukimateriaalia sotaa paenneiden lasten kohtaamiseen

Ukrainasta sotaa paenneita lapsia on Suomessa yli 13 000. Osa heistä on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä. Nämä lapset ovat monesta syystä erityisen haavoittuvassa asemassa. Päiväkodilla ja varhaiskasvatuksen opettajilla on tärkeä rooli näiden lasten hyvinvoinnin varmistajina.

Suomen UNICEF järjestää yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa maksuttoman etäkoulutuksen varhaiskasvatuksen opettajille ja muille lapsia työssään kohtaaville ammattilaisille 7.3.2023 klo 13−15. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan perusperiaatteet kriisin kohdanneen lapsen tunnistamisesta ja tukemisesta.

Lisäksi UNICEF on tuottanut tulostettavaa suomen- ja ukrainankielistä materiaalia, jonka avulla varhaiskasvatuksen opettaja voi jakaa huoltajille tietoa lapsille Suomessa kuuluvista palveluista.