Ohita navigaatio

Unika åtgärder har vidtagits för att motarbeta coronavirusets spridning. Dock finns det oro bland personal som arbetar på daghem som hör till riskgrupp

Undantagstillståndet som är orsakad av coronaviruset påverkar allas arbete och liv. Enligt gårdagens beslut av regeringen är daghem och förskolor – samhällets ryggrad – öppna.  Med detta beslut ville regeringen säkra möjligheten för föräldrar som hör till kritiska branscher i samhället, att arbeta.

Detta kräver att vi alla vänjer oss vid den nya situationen. Vi delar bekymret och oron för de som hör till riskgrupper. Det finns ingen anledning till panik. Det är dock viktigt att alla vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att få viruset under kontroll. På daghem arbetar lärare inom småbarnspedagogik och annan personal som hör till riskgrupperna, inklusive de över 60 år. Småbarnspedagogikens Lärarförbund anser att de i riskzonen bör tilldelas arbetsuppgifter som inte involverar flera dagliga mänskliga kontakter. Detta bör göras omedelbart. Det bör också finnas beredskap för potentiella tester, särskilt för personer i riskzonen. Dessa  riskgrupper (på finska) har THL definierat.

Anitta Pakanen, ordförande för Småbarnspedagogikens Lärarförbund, vill betona att det i detta akuta tillstånd är viktigt att komma ihåg att barn framför allt har rätt till pedagogisk och trygg verksamhet av hög kvalitet, även om omständigheterna nu uppmärksammar föräldrarnas möjlighet till att arbeta. – Vår välutbildade personal ombesörjer barnets utveckling och lärande, och garanterar barnen en känsla av trygghet i en osäker situation. Utbildningsstyrelsen har också instruerat hur man kan prata med barnen om corona. Du hittar det  här.

Pakanen anser att den exceptionella situationen har lyft fram nyckelgrupper i samhället, som vi lärare inom småbarnspedagogiken hör till. Utan dessa nyckelgrupper kommer vårt samhälle att lamslås.

– Småbarnspedagogikens värde och betydelse för samhället har stigit. Vi håller detta land igång även i svåra tider. Det är tydligt att detta borde återspeglas i framtida avtalsförhandlingar och vår lön, säger Pakanen.

På SFL-kansliets vägnar vill vi tacka varje lärare, speciallärare och daghemsföreståndare inom småbarnspedagogiken som behövs särskilt nu för att hålla vårt samhälle igång.

Hoppas att vi kommer ihåg att uppmuntra våra kollegor och att värdesätta vårt viktiga arbete under denna extraordinära tid!