Ohita navigaatio

Väitöstutkimus varhaiskasvatuksen jaetuista ilon hetkistä sai Ebeneser -apurahan

Ebeneser-säätiön hallitus päätti jakaa Ebeneser-säätiön apurahan vuonna 2019 väitöskirjatutkija, kasvatustieteen maisteri Satu Karjalaiselle Oulun yliopistosta. Karjalaisen tutkimus tullaan julkaisemaan kokoomaväitöskirjana, joka koostuu kolmesta artikkelista ja yhteenveto-osasta. Apuraha luovutettiin Karjalaiselle Ebeneser-päivänä 19. marraskuuta Ebeneser-talossa, Helsingissä.

Lastentarhamuseon tiedotteen mukaan Satu Karjalaisen väitöskirjan aiheena on Jaetut ilon hetket varhaiskasvatuksessa. Karjalaisen tutkimus kohdistuu tärkeään mutta eksplisiittisesti harvoin tutkittuun aihepiiriin: varhaiskasvatuksen arjen vuorovaikutuksellisiin, jaettuihin ilon hetkiin. Iloa lähestytään yksilöiden välissä sekä yksilöiden ja ympäristön välissä rakentuvina kertomuksina. Yhteisöllinen näkökulma jaettuun iloon haastaa perinteisen yksilöpsykologisen lähestymistavan, jossa iloa on tarkasteltu pääsääntöisesti yksilön sisäisinä kokemuksina. Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään ilon muotoutumista, sen edellytyksiä ja rajoituksia, lasten päiväkotiarjessa.

Apuraha jaetaan Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin sekä Siiri Vallin rahastoista. Ebeneser-säätiön apuraha on vuonna 2019 suuruudeltaan 5 000 euroa ja se myönnetään jatko-opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle väitöskirjatyön tekemiseen. Apuraha jaetaan parittomina vuosina.

Ebeneser-säätiö edustaa maassamme varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen historiaa. Säätiön tarkoituksena on varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lastentarhatyön kulttuurihistoriallisen merkityksen vaaliminen.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja edistää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu yleiseen kasvatustoimintaan. Säätiö ylläpitää Lastentarhamuseota ja -arkistoa.

Kuvassa oikealta VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen, KM Satu Karjalainen, varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori Inkeri Ruokonen ja Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja Taina Sillanpää.

Lisätietoja:

Taina Sillanpää, taina.sillanpaa@ebeneser.fi, p. 010 2290 891