Ohita navigaatio

Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetty jo 30 vuotta

Tänä vuonna Varhaiskasvatuspäivää vietetään 21. maaliskuuta teemalla Varhaiskasvatuksen opettajan työ tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatuspäivän vietto alkoi vuonna 1989, päivähoitopäivänä. Päivän tavoitteena on tuoda varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan arvokas työ sekä merkitys näkyväksi. Nyt   kolmekymmentä vuotta myöhemmin Varhaiskasvatuspäivä on vakiintunut juhlapäivä päiväkodeissa.

Tänä vuonna juhlimme Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotista historiaa julkaisemalla Intomielellä – Lastentarhanopettajaliitto 100 vuotta -juhlakirjan. Samaan aikaan kun juhlitaan LTOL:n pitkää historiaa, katsomme tulevaisuuteen. Viime vuosina varhaiskasvatuksen opettajan pedagoginen vastuu ja asiantuntijuus on vahvistunut. Varhaiskasvatuksen opettajan yhteys korkeaan varhaiskasvatuksen laatuun on ymmärretty. Syyskuussa voimaan tullut varhaiskasvatuslaki lisää varhaiskasvatuksen opettajien määrää päiväkodeissa ja lastentarhanopettajat saivat uuden tehtävänimikkeen – varhaiskasvatuksen opettaja.

 Olemme juhlavuonna monin tavoin uuden edessä. Uskomme varhaiskasvatuksen opettajuuteen ja varhaiskasvatuksen valoisaan tulevaisuuteen. Järjestyksessään kolmantenakymmenentenä Varhaiskasvatuspäivänä toivomme esiin nostettavan varhaiskasvatuksen opettajan laajaa ja syvää osaamista sekä erityisesti opettajan merkitystä varhaiskasvatuksen laatuun ja vaikuttavuuteen.

 Tämän vuoden varhaiskasvatuspäivän materiaalina on päivitetty Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen – esite. Esitteen on jokainen jäsen saanut Lastentarhan 1/19 liitteenä. Pedagogisen työn tueksi olemme julkaisseet uudistetun Katso minä opin – dokumentointialustan. Materiaaleja voi tulostaa vol.fi/aineisto -sivustolta.

Kevään eduskuntavaalit on myös hyvä huomioida Varhaiskasvatuspäivänä. Toivomme yhdistysten järjestävän aamubrunsseja tai kahvittelutilaisuuksia alueen kansanedustajaehdokkaille sekä päättäjille Varhaiskasvatuspäivänä. Näin kansanedustajaehdokkaat ja alueen päättäjät kutsutaan kuulemaan varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsen sivistyksellisenä oikeutena. Ohjeet tilaisuuksien järjestämiseen on lähetetty yhdistyksiin. Lastentarhanopettajaliiton eduskuntavaalitavoitteet löytyvät myös vol.fi/aineisto -sivustolta.

Varhaiskasvatus tutuksi päättäjille -teemaviikkoa vietetään 18.-22.3.2019. Voitte halutessanne alueellanne yhdistää teemaviikon ja Varhaiskasvatuspäivän aamubrunssin tai kahvitteluhetken.