Ohita navigaatio

Valtionavustusta varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi ensi lukuvuodelle. Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa.

Valtionavustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen ja varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi, opetusministeriön tiedotteessa todetaan.

– Avustuksen tavoitteena on varmistaa, että suomalaisessa peruskoulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa pystytään poikkeusolojen jälkeen turvaamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edellytykset. Meidän vahva tavoitteemme on varmistaa, että koronakevät ei pääse jättämään pysyviä jälkiä suomalaisten koululaisten osaamiseen, opetusministeri Li Andersson toteaa tiedotteessa.

Valtionavustuksella pyritään varmistamaan edellytyksiä tukea heikommassa asemassa olevien, vieraskielisten, maahanmuuttotaustaisten sekä erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten oppimista ja kehitystä.

Erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi voidaan käyttää muun muassa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta seuraaviin toimiin:

Varhaiskasvatuksessa tukitoimien tehostamiseen ja tuen (ml. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus) järjestämiseen niille lapsille, joille varhaiskasvatuksen järjestäjän toimesta on arvioitu olevan tuen tarvetta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi, varhaiskasvatuksen digitoimintakulttuurin kehittämiseen sekä moniammatillisen yhteistyön ja palveluiden tehostamiseen poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi.

Esiopetuksessa avustusta voidaan käyttää tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestämiseen niille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta, oppilaanohjaukseen sekä moniammatillisen yhteistyön tehostamiseen sekä yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilöllisen oppilashuollon palvelujen tehostamiseen poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi.

Avustusta on haettavissa lukuvuodelle 2020-2021 yhteensä 84 miljoonaa euroa, josta enintään 70 miljoonaa euroa esi-ja perusopetuksessa ja enintään 14 miljoonaa varhaiskasvatuksessa.

Hakuaika päättyy 25.6.2020.

Päätökset pyritään tekemään siten, että määräraha on käytettävissä 1.8.2020 alkaen.

Hakuilmoitus