Ohita navigaatio

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston kevätkokouksessa saatiin katsaus tuleviin sopimusneuvotteluihin ja työhyvinvointiin.

Työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa vielä reilun vuoden, mutta suunnittelu ja tavoitteiden asettelu seuraaviin sopimusneuvotteluihin on jo alkanut. Lastentarhanopettajaliiton valtuusto sai katsauksen sopimusneuvotteluihin ja OAJ:n seuraavan vuoden isoon teemaan, joka keskittyy työhyvinvointiin.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vieraili valtuustossa ja avasi puheenvuorossaan OAJ:n koulutus- ja työmarkkinapoliittista tilannetta. Keskeiset asiat lähiaikoina OAJ:ssa tulevat olemaan hallitusohjelmaan ja tulevaan neuvottelukierrokseen vaikuttaminen.

Luukkainen kertoi OAJ:n laittaneen kaiken osaamisensa ja voimavaransa eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamiseen. Selvää on, että varhaiskasvatuksesta puhutaan enemmän kuin koskaan ja kaikki puolueet ovat kiinnostuneita varhaiskasvatuksesta. Tämä on OAJ:n pitkäaikaisen vaikuttamisen tulosta, Luukkainen kertoi.

Toiveikkuus viisivuotiaiden esiopetuksen laajentamisesta on korkealla. Kaikki puolueet ovat myötämielisiä laajentamisen suhteen. Eri kysymys on kuitenkin, millä aikataululla tämä laajennus tehdään. Luukkainen kertoi myös lapsen erityisen tuen keskeneräisyydestä, joka on myös OAJ:n pyrkimyksenä saada hallitusohjelmaan.  – Tiivis vaikuttaminen hallitusohjelmaan jatkuu siis edelleen, Luukkainen sanoi.

Varhaiskasvatuksen opettajien siirto OVTES:een

OAJ:n työmarkkinapoliittista tilannetta Luukkanen valaisi myös valtuustoväelle. – Tuleva sopimuskierros ei tule olemaan helppo. Varhaiskasvatuksen opettajien siirtäminen OVTES:een, on sekä OAJ:n että JUKO:n seuraavan sopimuskierroksen keskeinen tavoite ja se on agendalla vahvemmin, kuin koskaan ennen. Maakuntarakennelman kaatuminen vaikeutti siirtoa, mutta selvää on, että sopimusalasiirto tulee olemaan neuvottelupöydällä. Luukkainen avasi valtuustolle tätä vaikeaa asetelmaa sekä niitä ongelmia, joita tuleviin neuvotteluihin liittyy. – Siirto tulee vaatimaan koko kunta-alan pääsopimuksen muuttamista. Tämä nimenomaan, tulee olemaan haasteellista. Olemme kuitenkin vahvasti valmistautuneet neuvottelemaan varhaiskasvatuksen opettajien siirtämisestä vihdoinkin OVTES-pöytään, Luukkainen sanoi.

Luukkainen avasi vielä palkkaneuvottelukierrosta ja totesi, että varhaiskasvatuksen opettajien palkat, eivät ole koulutuksen ja työn vaativuuden tasolla. On hyvä, että joissain kunnissa sekä järjestelyvaraerät että kuntien omaa rahaa on kohdennettu varhaiskasvatuksen opettajille. Palkkaneuvotteluja vaikeuttaa useat neuvotteluosapuolet, jotka vaativat samanaikaisesti myös palkankorotuksia, Luukkainen sanoi.

 Lastentarhanopettajaliiton 100 -vuotisjuhlavuoden valtuusto käynnistyi valtuuston puheenjohtajien Tanja Rantalan (vas.) ja Hanna Iso-Kuortin muuntuessa Hanna Rothmaniksi ja Elsa Boreniukseksi.

Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen otti esille ”kaikki tekee kaikkea” -työkulttuurin, joka on yksi syy opettajien palkkakehitykseen. Tämän purkaminen vaatii kaikilta toimenpiteitä.

– Ymmärrämme kaikki, että etenkin ryhmissä, jossa on vain yksi opettaja, tämän purkaminen on vaativa tehtävä. Meillä ei välttämättä ole ollut edes tähän muutokseen mahdollisuutta. Siksi henkilöstörakenteen kehittäminen on osaltaan tärkeä askel varhaiskasvatuksen opettajan profession muutoksessa. Opettajan rooli päiväkodissa on erilainen, kuin muun henkilöstön ja tämän tulee kirkastua entisestään. Vain näin saamme palkkakehitystä siihen suuntaan, joka varhaiskasvatuksen opettajan vaativaan työhön kuuluu, Pakanen totesi.

Neuvottelukierrokselle valmistautuminen

OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos esitteli tulevan neuvottelukierroksen aikataulua ja siihen valmistautumista. Alustavia tavoitteita ollaan parhaillaan asettamassa, jotka myöhemmin täsmentyvät. Tällä hetkellä vaikutetaan tuleviin neuvottelutavoitteisiin. Tämä vaikuttaminen tapahtuu osaltaan paikallisten toimijoiden kautta, mutta yksi keskeinen vaikuttamisen kanava on OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunta. Toimikunnassa tehdäänkin parhaillaan työtä ja lopullisen päätöksen neuvottelutavoitteista tekee OAJ:n hallitus. Lindroos kertoi myös OAJ:n valtuuston kahdessa eri kokouksessa esiin nostamasta työhyvinvoinnista. Ensi lukuvuosi 2019-2020 on OAJ:n työhyvinvoinnin teemavuosi, jonka suunnittelu on käynnistynyt. Teemavuosi starttaa Suomi-Areenalla ensi kesänä ja tulee näkymään myös Educassa tammikuussa 2020.

Lastentarhanopettajaliiton kevätvaltuusto kokoontuu 26.-27.4.2018 Akavatalolla, Helsingissä.