Ohita navigaatio

Valtuustovaalit 2022 - Asetu ehdolle ja vaikuta!

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitolle valitaan keväällä 2022 järjestettävissä vaaleissa 45-jäseninen valtuusto varajäsenineen – tarjolla on siis yhteensä 102 valtuustopaikkaa.

Samanaikaisesti järjestetään OAJ:n valtuustovaalit, joissa VOL on valtakunnallinen vaalipiiri. Molempien valtuustovaalien ehdokasasettelu käynnistyy marraskuun alussa ja päättyy 15.1.2022.

Molempien vaalien sähköinen äänestys toteutuu kaksiosaisena siten, että ennakkoäänestysaika on 28.2.-14.3.2022 ja varsinainen äänestys 4.-5.4.2022. Äänestäminen tapahtuu OAJ:n jäsensivuilla, Omat tiedot -sovelluksen kautta.

Ehdokasasettelun toteuttaminen

VOL:n valtuustovaaleissa kullakin 12 vaalipiirillä on 1.1.2022 jäsenmäärän mukaisesti määräytyvä lukumäärä valtuuston jäseniä ja varajäseniä. Vaalipiirikohtaiset valtuustopaikkamäärät vahvistetaan liiton hallituksen kokouksessa tammikuussa 2022.

OAJ:n valtuustovaaleissa VOL muodostaa koko maan laajuisen vaalipiirin. Nykyisessä OAJ:n valtuustossa VOL:lla on 23 valtuuston jäsentä ja 23 varajäsentä. VOL:n valtuutettujen määrä OAJ:n valtuustossa määräytyy samoin 1.1.2022 jäsenmäärän mukaan.

Ehdokasasettelun toteuttamista koskeva ohjeistus toimitetaan lähiaikoina yhdistyksille ja ne löytyvät pian myös VOL:n ja OAJ:n verkkosivuilta. Aiemmista vaaleista poiketen molempien vaalien ehdokkaiden valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustaminen tapahtuu sähköisesti OAJ:n jäsensivuilla Omat tiedot -sovelluksessa.

Tarvittaessa Omat tiedot -sovelluksesta löytyvät myös tulostettavat ehdokkaan asettamista ja vaaliliiton perustamista koskevat asiakirjat, jotka tulee määräaikaan mennessä toimittaa allekirjoitettuina liiton toimistolle.

Molempien valtuustovaalien aikataulu

Ehdokasasettelu ja vaaliliittojen perustaminen päättyy                           15.1.2022
Sähköinen ennakkoäänestys                                                           28.2.-14.3.2022
Sähköinen varsinainen äänestys                                                               4.-5.4.2022

Tarkempaa ohjeistusta molempien valtuustovaalien ehdokasasettelusta ja vaaliliitoista on lähiaikoina tarjolla sekä VOL:n ja OAJ:n verkkosivuilla että yhdistys- ja jäsentiedotteissa.