Ohita navigaatio

Vanhempain barometri: Onko hyvä varhaiskasvatus lottovoitto?

Vanhemmat ovat ilmaisseet huolensa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen resursseista. Erityisesti huolta herättää henkilökunnan riittävyys, pätevyys ja jaksaminen. Tämä selviää Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan tekemässä Vanhempien barometri -kyselyssä, jossa selvitettiin vanhempien näkemyksiä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta, kotien kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä vanhemmuudesta ja kasvatuksesta. Kyselyyn vastasi 8685 vanhempaa. 

Vanhemmat antoivat oman lapsensa varhaiskasvatukselle tai esiopetukselle kouluarvosanaksi 8,7. Vastaajat olivat siis yleisesti hyvin tyytyväisiä. Tukea tarvitsevien lasten vanhemmat olivat muita tyytymättömämpiä. Moni oman lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaan tyytyväinen vanhempi arveli perheen tilanteen olevan poikkeuksellinen ja laadukkaita palveluita pidetään jopa lottovoiton veroisena onnen kantamoisena. 

Varhaiskasvatuksen / esiopetuksen henkilökunnalta lapsesta saatu palaute oli vahvasti yhteydessä lapsen ikään. 1-vuotiaiden lasten vanhemmista 44 % kertoi saavansa lapsestaan positiivista palautetta päivittäin, 6–7-vuotiaiden vanhemmista vain 19 %. Yksinhuoltajat ja tukea tarvitsevien lasten vanhemmat kokivat muita harvemmin, että heitä kuunnellaan lapseen liittyvissä asioissa.  

Vanhemmat kertoivat kaipaavansa vertaistukea vanhemmuuteen ja erityisesti pikkulapsiarkeen, mutta vanhempainiltojen lisäksi siihen oli tarjottu mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa / esiopetuksessa niukasti. Neljännes vastaajista kertoi, ettei tunne lainkaan oman lapsen ryhmän muita vanhempia. Kuitenkin valtaosa vastaajista kertoo osallistuvansa mielellään esimerkiksi vapaamuotoisiin, lapsen varhaiskasvatus- /esiopetuspaikassa järjestettäviin tapahtumiin (87 %).
77 % vanhemmista osallistuu varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa järjestettäviin vanhempainiltoihin aina tai useimmiten. 10 % vastaajista kertoi, että ei osallistu, koska vanhempainiltoja ei järjestetä lainkaan.  

Omassa kasvatustehtävässään vanhemmat kokivat pärjäävänsä pääsääntöisesti hyvin, mutta tuen tarvetta ja uupumustakin ilmeni. Vanhemmista 78 % kertoi, että lapsen kasvattaminen ja tukeminen vie paljon voimavaroja. Yli puolet oli viimeisen vuoden aikana kokenut uupumusta vanhemmuudessaan. Valtaosa vanhemmista näki tulevaisuutensa kuitenkin valoisana ja 97 % uskoi, että lapsi tulee pärjäämään hyvin elämässä.  

Vanhempain barometri on luettavissa TÄÄLTÄ