Ohita navigaatio

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen haettavissa koronatukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut torstaina 11.8. valtionavustushaun koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022 – 2024.

Valtionavustus on tarkoitettu lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi. Korona-aika on vaikuttanut monin tavoin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Tuen tarve on lisääntynyt myös sellaisilla lapsilla ja nuorilla, joilla ei ole aikaisemmin ollut tuen tarpeita tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia.

Valtionavustuksen erityisenä tavoitteena on varmistaa edellytykset tukea heikommassa asemassa olevien, vieraskielisten, maahanmuuttotaustaisten sekä erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevien lasten ja oppilaiden oppimista ja kehitystä.

Lisäksi tuetaan niitä lapsia ja nuoria, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on erityisesti lisännyt ja lievennetään pitkittyneiden poissaolojen vaikutuksia. Avustusta voidaan käyttää esimerkiksi erityisopettajien, resurssiopettajien ja koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen.

Avustusta on haettavissa 58 miljoonaa käytettäväksi lukuvuoden 2023–2024 loppuun (31.7.2024) saakka.

Varhaiskasvatuksen osalta haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä, jotka järjestävät varhaiskasvatusta. Kunnat voivat sisällyttää yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat hakemukseensa. Esi- ja perusopetuksen osalta haku koskee kuntia ja kuntayhtymiä sekä yksityisiä yhteisöjä, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa.

Hakuaika päättyy 15.9.2022. Päätökset pyritään tekemään lokakuun aikana.

Hakuilmoitus

Lisätietoja:
Varhaiskasvatus:
Opetusneuvos Mervi Eskelinen, puh. 0295 330160
Esi- ja perusopetus:
Opetusneuvos Mika Puukko, puh. 0295 330032
Projektisihteeri Aili Tervonen, 0295 330216