Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaatiolle laadittiin tavoitetila

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaatiolle valmistui kansallinen tavoitetila. Tavoitetilalla tuetaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen toimijoiden työtä kehittää digitalisaatiota pitkäjänteisesti ja yhtenäisesti. Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelma edellyttää digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä entistä paremmin suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ei ole aiempaa kansallista digitalisaation tilannekuvaa. Tavoitteena on, että yhteisen tavoitetilan kautta kaikki varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen toimijat voisivat tehdä pitkäjänteistä, ennakoivaa ja strategisesti ohjattua työtä tavoitetilan toteutumiseksi.

Digitalisaatio käsitteenä kattaa pyrkimykset digitoida, digitalisoida ja muutoin edistää organisaatioiden, palveluiden tai toimintojen kehittämistä digitaalisen teknologian, mm. tekoälyn, keinoin. Toimialan henkilöstölle digitalisaatio on tarkoittanut paljon uuden oppimista. Heillä on nykyään käytössään laaja valikoima digitaalisia opetusmateriaaleja. Digitaaliset oppikirjat, artikkelit, videot ja vuorovaikutteiset sovellukset ovat tulleet osaksi henkilöstön arkea.

Tavoitetilan kuvaus on jatkoa Suomen digitaalisen kompassin sekä Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjausten 2027 julkaisuille.  Julkaisussa konkretisoidaan kansallisia digitalisaation tavoitteita nimenomaan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen näkökulmasta.

Työtä toimialan digitalisaation saralla jatketaan hankkeessa ”Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehys”, jossa määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaation tavoitetila (pdf)