Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvon vahvistamiseksi jaossa valtionavustusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. Hakuaika päättyy 9.4.

Avustusta on haettavissa vuosille 2020-2021 yhteensä 71 450 000 euroa, josta enintään 51 300 000 euroa esi- ja perusopetuksessa ja enintään 20 150 000 euroa varhaiskasvatuksessa.

– Tasa-arvorahan tavoitteena on varmistaa, että suomalainen peruskoulu ja varhaiskasvatus pystyvät jatkossakin tarjoamaan jokaiselle lapselle vahvat perustaidot perhetaustan katsomatta, jotka kantavat aikuisuuteen, opetusministeri Li Andersson korostaa opetusministeriön tiedotteessa.

Tasa-arvoavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi-ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen. Lisäksi vahvistetaan oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

– Oikeus oppia -ohjelmassa kehitetään laatua ja tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa yhteensä 125 miljoonalla eurolla ja perusopetuksessa laatua 180 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022. Tasa-arvon kehittäminen on keskeisin tavoite varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämisessä tällä hallituskaudella, Andersson jatkaa.

Esi- ja perusopetuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen. Varhaiskasvatuksen kehittämiseen tarkoitettua valtion erityisavustusta voidaan käyttää esimerkiksi opettajan, erityisopettajan palkkaamiseen.

Viikolla 11 käynnistetään oppimisen tuen haku, jossa haettavana on 7 miljoonaa. Myös tämä avustus on osa Oikeus oppia –hanketta.

Valtionavustukset ovat oleellinen osa Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Hakuaika:

Hakuaika avustuksiin päättyy 9.4.2020. Päätökset pyritään tekemään keväällä 2020.

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen esi- ja perusopetuksessa