Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämiseen foorumi

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen nimitti 14.2. varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämiseen asiantuntijafoorumin. Foorumin tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tehtävänä on muun muassa myös tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja koulutuspoluista sekä varhaiskasvatuksen perus- ja täydennyskoulutuksesta. Foorumin tehtävänä on myös tukea varhaiskasvatuslain toimeenpanoa koulutukseen liittyvissä asioissa sekä edistää varhaiskasvatuslakiin kirjatun henkilöstörakenteen toteutumista.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018, johon sisältyy uudistettuna varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksia koskevat säännökset. Uudistuksen kohteena ovat olleet myös henkilöstörakenne ja tehtävänimikkeet.

Kehittämisfoorumin puheenjohtajana toimii professori Kirsti Karila Tampereen yliopistosta. Varapuheenjohtajia ovat yliopettaja Saila Nevanen Metropolia ammattikorkeakoulusta sekä rehtori Juha-Petri Niiranen Suomen Diakoniaopistosta.

Foorumin jäsenet edustavat laajasti ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulutusta ja yliopistokoulutusta, opiskelijajärjestöjä, Kansallista koulutuksen arviointikeskus Karvia, Opetushallitusta, opetus- ja kulttuuriministeriötä, Suomen Kuntaliittoa, tutkijoita sekä ammattiliittoja. Lastentarhanopettajaliiton edustaja foorumissa on puheenjohtaja Anitta Pakanen.