Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan: tavoitteena nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta

Varhaiskasvatusmaksujen madaltamisella lisätään ennenkaikkea varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Ministeriön tiedotteen mukaan varhaiskasvatusmaksujen alentamista koskevan hallituksen esityksen valmistelu on aloitettu siten, että tulorajoja korotetaan 31 prosentilla. Samalla toisen lapsen enimmäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa lokakuun loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kiittelee hallituksen päätöstä ja toteaa samalla, että varhaiskasvatuksen osallistumisen esteitä tulee määrätietoisesti purkaa. Maksujen alentaminen on oikea tie.

Hallitus linjasi syyskuussa budjettiriihessä, että osana työllisyystoimia varhaiskasvatuksen maksuihin kunnille kohdennetaan 70 miljoonaa euroa, joka vastaa tulorajojen noston ja sisaralennuksen muuttamisen myötä laskevia varhaiskasvatusmaksutuloja. Päätöksen toimeenpanon osalta hallituspuolueet ovat linjanneet, että tulorajoja korotetaan 31 prosentilla. Samalla toisen lapsen enimmäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Käytännössä uudistus helpottaa perheiden arkea tuomalla uusia perheitä matalampien maksuluokkien, sekä nollamaksujen piiriin.

Varhaiskasvatusmaksuista säädetään laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Maksu määräytyy perheen henkilömäärän ja bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu ensimmäisen lapsen osalta (288 euroa kuukaudessa) säilyy edelleen samana.

Lisätietoja:
•    hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, puh. 02953 30079
•    opetusneuvos Tarja Kahiluoto, puh. 0295 330386
•    erityisasiantuntija Hanna Salokaarto, puh. 02953 30231

Varhaiskasvatusmaksujen muutokset PDF 712kB (pdf)