Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat SOOL:n johtoon!

SOOLin liittokokous valitsi liitolle uuden hallituksen vuoden pituiselle toimikaudelle. Puheenjohtajaksi valittiin varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskeleva Sanni Salmenoja ja varapuheenjohtajaksi varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskeleva Laura Lahin.

Liittovaltuusto valitsi liitolle uuden hallituksen vuoden pituiselle toimikaudelle, joka alkaa 1. toukokuuta. Puheenjohtajaksi valittiin Turun yliopiston Rauman yksikössä varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskeleva Sanni Salmenoja ja varapuheenjohtajaksi niin ikään varhaiskasvatusta opiskeleva Laura Lahin Helsingistä. Salmenoja on SOOLin nykyinen varapuheenjohtaja ja Lahin on työskennellyt liiton toimistolla määräaikaisena jäsenpalveluiden koordinaattorina.

Puheenjohtajavaalissa mukana olivat myös Helsingin yliopistossa aineenopettajaksi opiskelevat Miikka Tarpeenniemi sekä Tommi Mäki. Hallitukseen valittiin laaja-alaisesti eri opettajankoulutusaloja edustavia opiskelijoita ja mukana on varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi, aineenopettajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevia eri opettajankoulutusyksiköistä.

Hallituksen kokoonpano kaudella 1.5.2019–30.4.2020

Sanni Salmenoja, puheenjohtaja, VO, Turun yliopisto

Laura Lahin, varapuheenjohtaja, VO, Helsingin yliopisto

Nea Hakala, LO, Helsingin yliopisto

Markus Helin, LO, Itä-Suomen yliopisto

Waltteri Immonen, EO, Helsingin yliopisto

Asser Kakko, AO, Itä-Suomen yliopisto

Joona Koivisto, AO, Jyväskylän yliopisto

Vili Peltomäki, LO, Lapin yliopisto

Hanna Rahkonen, LO, Tampereen yliopisto

Saana Ylikruuvi, AO, Turun yliopisto

(AO=aineenopettajaksi, EO=erityisopettajaksi, LO=luokanopettajaksi, VO=varhaiskasvatuksen opettajaksi)

SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävä liittokokous pidettiin Helsingissä 12.–13. huhtikuuta ja paikalla oli edustajat eri opettajankoulutusaloilta ja lähes kaikista SOOLin jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy sen mukaan kuinka monta SOOLin jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on.

Vasemmalta Sanni Salmenoja, Anitta Pakanen ja Laura Lahin

Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous hyväksyi SOOLille tulevan hallituskauden projektit sekä uudistetun Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman. Tavoiteohjelma sisältää opettajaksi opiskelevien näkemykset opettajankoulutuksen kehittämistarpeista lähivuosien aikana. Ohjelmaa on ollut valmistelemassa eri alojen opeopiskelijoista koottu työryhmä, ja se julkaistaan kevään aikana.

Liittokokouksen antamassa julkilausumassa vaaditaan kestävän kehityksen ottamista osaksi kaikkea opettajankoulutusta ilmastokasvatuksen muodossa. Kannanoton mukaan arvokasvatus on osa kaikkien opettajien työtä ja koska koulutus on tie kestävään kehitykseen, sen edistämiseksi opettajille on annettava kattavammat työkalut.

Kokous päätti myös liiton toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020 ja talousarviosta sekä jäsenmaksusta, joka säilyy ennallaan 24 eurossa.