Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen opettajapäivät käynnistyivät Raumalla

Pitkään odotetut varhaiskasvatuksen opettajapäivät käynnistyivät Raumalla. Ympäri Suomea varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodin johtajia keräävät varhaiskasvatuksen opettajapäivät jouduttiin siirtämään korona-pandemian vuoksi. 

Yksi merkittävä syy järjestää opettajapäivät juuri Raumalla on Turun yliopiston alainen opettajankoulutuslaitos, jossa on sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuuri että päivien vetonaula harjoittelupäiväkoti Pikku Norssi. Rauma on vanha opettajakoulutuskaupunki, jossa varhaiskasvatuksen opettajia on koulutettu jo 70-luvun alusta saakka.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen totesi avajaispuheessaan varhaiskasvatuksen opettajapulan herättäneen laajaa yhteiskunnallista keskustelua. – On tunnustettava, että varhaiskasvatus tarvitsee jotain mitä mikään kehittämistyö ei korvaa. Varhaiskasvatussuunnitelmien vaatimusten mukainen pedagoginen toiminta edellyttää varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia. Suunta vuoden 2030 päiväkotien uuteen henkilöstörakenteeseen on viitoitettu, nyt tarvitaan määrätietoisia ja kiireellisiä toimenpiteitä, Pakanen totesi.

Pakanen myös muistutti varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen 130-juhlavuodesta. – Miltei päivälleen 130 vuotta sitten Hanna Rothmanin rohkeasta ja kauas kantoisesta päätöksestä käynnistyi pienten lasten opettajien koulutus, joka toteutuu nykyisin yliopistoissa, muun opettajakoulutuksen yhteydessä. Näin päiväkotien kehittämistyön perusta on vahvasti kansallinen ja kansainvälinen tutkimustyö.

Lauantaina avajaistilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen toi opetusministeri Li Andersson, joka totesi tervehdyksensä aluksi, että laadukkaan varhaiskasvatuksen merkityksen lapsen oppimiselle ja kehitykselle on ymmärretty.

-On tärkeää vaalia jokaisen lapsen oikeutta opettajaan ja erityisopettajaan varhaiskasvatuksessa. On selvää, että vain ammattitaitoiset opettajat takaavat pedagogisesti laadukkaan varhaiskasvatukseen, Andersson korosti.

Vuoden 2030 henkilöstörakenne ei ole syypää opettajapulaan, vaan pula juontaa paljon pidempää ja on monien tekijöiden summa. Mikään yksittäinen keino itsessään ei riitä opettajapulan ratkaisuksi, vaan tarvitaan laaja-alaista  ja yhteistä työtä. Seuraavalla hallituskaudella tuleekin lisätä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkoja sekä löytää sille riittävä ja pysyvä rahoitus. Ilman tätä meillä ei ole mahdollisuutta saavuttaa vuoden 2030 henkilöstörakennetta, Andersson täsmensi.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto avasi puheenvuorossaan viime kevään sopimuskierrosta ja totesi viisivuotista palkkaohjelman antavan hyvän lähtökohdan varhaiskasvatuksen opettajien ansiokehityksen korjaamiseen. Varhaiskasvatuksen opettajien palkkaus tulee vastata työn vaatimusta.

Oppimisen edellytykset luodaan varhaiskasvatuksessa, eikä sitä luo kukaan muu, kuin opettaja, Murto korosti. – Varhaiskasvatuksen pedagogisesta lähtökohdista on pidettävä kiinni ja niiden lähtökohtien turvaamisessa on varhaiskasvatuksen opettajilla korvaamaton tehtävä.  Siitä emme OAJ:ssa tingi, Murto täsmensi puheessaan.

Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen opettajapäivät järjestetään 24.-25-.9.2022 Raumalla.