Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto vaatii hallitusohjelmaan panostuksia varhaiskasvatuslain toimeenpanoon

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto edellyttää tulevan hallitusohjelman vahvistavan ja yhdenmukaistavan edelleen varhaiskasvatuksen pedagogista pohjaa koko koulutusjärjestelmämme perustana. Varhaiskasvatuslain kokonaisuudistaminen on ollut historiallinen edistysaskel, joka sisältää hyviä toimenpiteitä varhaiskasvatuspalveluiden rakenteiden vahvistamiseksi ja varhaiskasvatuksen laadun yhdenmukaistamiseksi. Lain sanoma ja näkökulma on kirkas: varhaiskasvatus on järjestettävä lapsen edun ja tarpeiden mukaisesti.

Tähän reagoitiin jo vuoden 2015 varhaiskasvatuslaissa, jossa nostettiin osaamisvaatimuksia. Nämä ilmenevät lainsäädännössä esitettyinä varhaiskasvatuksen tavoitteina. Syyskuussa 2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslain kokonaisuudistuksen pyrkimyksenä oli edistää ja kohdistaa näiden osaamisvaatimusten saavuttamista kehittämällä päiväkotien henkilöstörakennetta ja selkeyttämällä tehtävänimikkeitä henkilöstön koulutustaustan mukaisesti. – Henkilöstörakenteen muuttaminen on välttämätöntä pedagogiikkaa painottavan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta, Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa.

Henkilöstörakenteen toteutuminen on varmistettava lisäämällä pysyvästi koulutuspaikkoja yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien koulutuksiin. Koulutuspaikkoja tulee lisätä, myös päiväkodin johtajan kelpoisuuden antamaan kasvatustieteen maisteritutkintoon.

Valtion tulee ottaa entistä suurempi vastuu varhaiskasvatuksen rahoittamisesta ja rahoitus tulee nostaa pitkäjänteisellä strategialla kestävälle tasolle. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on palautettava kokoaikaiseksi ja lisäksi ryhmäkokoheikennykset on peruttava, joka tutkimustulosten mukaan tulee tehdä vielä kiireellisesti. Varhaiskasvatukseen osallistumisastetta tulee nostaa, jota viisivuotiaiden maksuton esiopetus osaltaan edistää. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä tulee syventyä myös varhaiskasvatuksen selkeään määrittelyyn ja erityisen tuen linjauksiin, jotka puuttuvat varhaiskasvatuslaista.

Pakanen painottaa, että on tarpeen kiinnittää huomiota päiväkotien resursseihin ja rakenteisiin, jotta varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat kykenevät tekemään opettajan ja esimiehen työtään kaikkialla mahdollisimman hyvin.

Kehittyäkseen osaksi koulutusjärjestelmää varhaiskasvatus tarvitsee taitavia varhaiskasvatuksen opettajia. Oikeus tehdä koulutuksensa mukaista työtä on palkkauksen ohella keskeinen korkean työmotivaation tae. Moniammatillisuuden käsite on selkiytettävä päiväkodeissa siten, että se sisältää arvostuksen erilaisia koulutustaustoja kohtaan. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstön on tunnustettava koulutusten tuottama erilainen osaaminen ja nyt viimeistään sitkeässä istuva ”kaikki tekee kaikkea” kulttuuri on kitkettävä kokonaan pois. Vain näin voimme varmistaa mahdollisimman korkeatasoisen varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden jokaiselle lapselle, toteaa Anitta Pakanen.

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto edellyttää myös varhaiskasvatuksen opettajien ja päiväkodin johtajien siirtoa opetusalan virkaehtosopimukseen seuraavan neuvottelukierroksen yhteydessä. Palvelusuhteen ehdot tulee saada kilpailukykyiseksi niin julkisissa kuin yksityisissä päiväkodeissa, Pakanen sanoo.

Lastentarhanopettajaliiton valtuusto päätti kevätkokouksessaan liiton nimen vaihdosta Varhaiskasvatuksen opettajien liitoksi.