Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen opettajien lisäaloituspaikkoihin kertaluonteinen satsaus - tarvitaan pysyvä rahoitussuunnitelma

Hallitus antoi torstaina 17. marraskuuta eduskunnalle esityksensä vuoden 2023 talousarvioesityksen täydentämisestä. Varhaiskasvatuksen opettajien lisäaloituspaikkoihin ehdotetaan 6,3 miljoonaa euroa. Rahoituksella lisätään kertaluonteisesti yhteensä 300 aloituspaikkaa.

On hyvä, että vaikuttamistyömme tuotti tulosta, toteaa Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen. Kertaluonteinen rahoitus on kuitenkin täysin riittämätön. Ensi hallituskaudella tarvitaan pitkäjänteinen ja pysyvä rahoitussuunnitelma yliopistollisen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkojen nostoon ja ylläpitoon.  Yliopistot tarvitsevat ennakoivaa rahoitusta, jotta pystyvät investoimaan tiloihin, henkilökuntaan ja tutkimukseen.  Tämä on edellytys korkeatasoiselle varhaiskasvatuksen opettajakoulutukselle.  Yliopistojen rehtorineuvosto Unifi on aiemmin jo ilmaissut yliopistojen halukkuudesta ja kyvystä lisätä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuspaikkoja, jos siihen suunnataan rahoitusta. Varhaiskasvatuksen opettaja- ja maisteritarve ei katoa vuoden 2030 jälkeen. Tämänkin jälkeen tarvitaan yliopistollisen koulutuksen suorittaneita varhaiskasvatuksen opettajia ja kasvatustieteen maistereita.

Pakanen jatkaa, että samalla tulee kiinnittää huomio päiväkotien työolosuhteisiin, jotta koulutetut opettajat pystyvät tekemään koulutustaan vastaavaa työtä. Opettajien pitovoimaan palkkauksella on myös merkittävä rooli, johon kunnat voivat halutessaan vaikuttaa jo nyt, Pakanen muistuttaa.