Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtaminen kiinnosti varhaiskasvatuksen esimiehiä

Akavatalolle saapui reilusti yli sata varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtamisesta kiinnostunutta kuuntelijaa. Luento oli suunnattu varhaiskasvatusyksiköiden ja päiväkotien johtajille sekä varhaiskasvatuksen hallinnossa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville niin kunnallisella kuin yksityisellä sektorilla.

Luennoitsijana toimi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan varhaiskasvatuksen koulutusohjelman yliopistolehtori KT Elina Fonsén, joka keskittyi  Johda pedagogiikkaa -esitteen sisältöihin. Fonsen kirjoitti julkaisun osin yhteistyössä Varhaiskasvatusopettajaliiton johtajuustyöryhmän kanssa.

Elina Fonsén kertoi varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuuden olevan varhaiskasvatuksen perustehtävän laadun avaamista ja kehittämistä. Varhaiskasvatuksen perustehtävä rakentuu lainsäädännöstä ja varhaiskasvatuslain kymmenestä tavoitteesta.

– On tärkeää myös havaita, että olemme vasta siirtymässä päivähoidosta varhaiskasvatukseen. Joskus päiväkotien toimintakulttuuri rakentuu vakiintuneista tavoista ja niiden avaaminen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti on keskeinen johtajan tehtävä. On myös tärkeää avata keskustelun avulla varhaiskasvatuksen arvoperustaa, johon kuuluu muun muassa lapsen edun ensijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun. Tärkeä vaatimus on myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen kohtelusta ja syrjintäkiellosta, Fonsen luennoi.

Fonsén korosti myös, että varhaiskasvatuksen muutoksen ajassa tärkeä kehitystehtävä on selkeyttää lastenhoitajien, sosionomien ja opettajien koulutuksen tuomaa ydinosaamista ja tunnistaa sekä selkeyttää ammattiryhmien erilaisia rooleja. Tämä tuottaa päiväkoteihin monipuolista asiantuntijuutta ja nostaa samalla varhaiskasvatuksen laatua. Opettajien pedagoginen vastuu tulee varhaiskasvatuslaista. Tämä ei tarkoita yläpuolelle asettumista vaan vastuuta siitä, että varhaiskasvatustoiminta vastaa sille asetettuja tavoitteita. Varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumiseksi sak-työaika on keskeinen.

Johda pedagogiikkaa -esitteen löydät TÄÄLTÄ

Esitteen sisällöt ovat:

  • Eettisyys johtajuuden perustana – tärkeimmät arvot pedagogisessa johtajuudessa
  • VASU ja ESIOPS suuntaviivojen antajana
  • Arviointi kehittämisen perustana
  • Toimintakulttuurin johtaminen
  • Johtajan ammatillinen osaaminen
  • Pedagogiset silmälasit – johtajan pedagoginen tietämys

 

Yliopistonlehtori Elina Fonsén luennoi varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta Akava-talolla 5. syyskuuta. Varhaiskasvatuksen opettajien liiton ja OAJ:n yhteinen seminaari ”Johda pedagogiikkaa”  -seminaarin voi katsoa OAJ:n Facebook-tapahtumassa myös jälkikäteen.