Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen professori Nina Sajaniemelle OAJ:n Vuoden koulutusvaikuttaja 2023 kunniamaininta

Itä-Suomen yliopiston professori Nina Sajaniemelle on luovutettu Vuoden koulutusvaikuttaja 2023 kunniamaininta. Tunnustuksen myönsi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Tunnustus luovutettiin Sajaniemelle opetus- ja kasvatusalan suurtapahtumassa Educassa 27.1.

Valinnan perusteissa todettiin, että Sajaniemi on uusia näkökulmia avaava ja vaikeita aiheita pelkäämätön koulutusjärjestelmää koskevaan keskusteluun osallistuja. Tästä on osoituksena hänen jo miltei vuosikymmen sitten peräänkuuluttamansa huomio lasten oppimisen pitkäjänteisyyteen, asioihin syventymiseen, tunnesäätelyn ja toiminnanohjaukseen. Hän on korostanut myös käsin kirjoittamisen arvoa ja lukemista, jotka ovat vähentyneet digitaalisten oppimisympäristöjen myötä.

Päiväkodeissa toteutettujen tutkimustensa pohjalta hän on havainnut, etteivät pienimitkään lapset ole päiväkodeissa stressaantuneempia kuin vanhemmatkaan lapset. Huolimatta siitä, että julkisessa keskustelussa varhain aloitettua varhaiskasvatusta on esitetty toistuvasti pienten lasten kehitykselle haitallisena. Samalla hän kuitenkin korostaa laadukkaan varhaiskasvatusympäristön ja koulutetun opettajan ja henkilöstön merkitystä, jotta tämä toteutuu.

Sajaniemi on nostanut oppimisen lähtökohdaksi lasten yhteenkuuluvuuden vahvistamista sekä opettajajohtoisuutta. Nämä ehkäisevät kiusaamista ja lasten ulkopuolisiksi jäämistä. Sajaniemi toteaakin, etteivät lapset ja nuoret eivät ole niin itseohjautuvia kuin on ajateltu. Kestävän ja tasa-arvoisen tulevaisuuden kannalta on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota lasten keskittymiseen, toiminnanohjaukseen ja yhdessä olemisen taitoihin. Sajaniemen kaltaisia rohkeita yhteiskunnalliseen koulutuskeskusteluun osallistujia tarvitaan yhä enemmän.

Nina Sajaniemi on kasvatustieteen professori Itä-Suomen yliopistosta, kehitysneuropsykologian dosentti ja neuropsykologian erikoispsykologi. Hän on toiminut ennen siirtymistään Itä-Suomen yliopistoon yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa.

OAJ:n Vuoden koulutusvaikuttaja 2023 palkinnon sai Etelä-Karjalaan juurtunut ankkuritoiminta. Ankkuritapaamisissa moniammatillisen tiimi ratkoo lainvastaisten tekojen syitä ja ennaltaehkäisee uusia.