Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen jalkauttamiseen on julkaistu uusi video

Maa- ja metsätalousministeriön ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan käynnistämässä Ruokailusuositukset käyttöön -tiedotusprojektissa on syksyn aikana jalkautettu kuntiin uusia koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksia. Jalkautuksen tueksi on nyt julkaistu uusi video, joka pohjautuu Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin & Mat ger hälsa och glädje -rekommendation om måltiderna inom småbarnspedagogiken 

Videon kohderyhmänä on muun muassa päiväkotien kasvatus- ja opetushenkilöstö, jolla on merkittävä vaikutus lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen onnistumisessa. Videon tavoitteena on kannustaa ruokailusuositusten mukaisen ruokailun toteuttamiseen päiväkodeissa.

Uusi video on jatkoa viime vuonna julkaistulle Syödään ja opitaan yhdessä -videolle. Nyt julkaistu uusi video on kaksikielinen ja siitä on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi tekstitetyt versiot, Terveyttä ja iloa ruoasta ja Mat ger hälsa och glädje 

Valtakunnallisen Ruokailusuositukset käyttöön -projektin (1.9 – 31.12.2018) toteutuksesta vastaavat Maa- ja kotitalousnaiset ja Viestintävalkea. Projekti toteutetaan yhteistyössä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.