Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksesta keskusteltiin Tieteiden talolla Helsingissä

Varhaiskasvatuksen nykytilasta keskusteltiin Suomen varhaiskasvatus ry:n  jäsenilleen järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä 14. syyskuuta. Tilaisuuden tarkoituksena oli kuulostella uusia tuulia varhaiskasvatuksen tutkimuksessa, johtajuudessa ja ohjausjärjestelmässä, pohtia varhaiskasvatuksen käytäntöjä ja keskustella yhdessä varhaiskasvatuksen tilasta ja tulevaisuudesta.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja tilaisuuden avaussanat lausunut Tampereen yliopiston varhaiskasvatukseen suuntautuneen kasvatustieteen emerita professori Eeva Hujala totesi huolestuneensa varhaiskasvatuksen henkilöstön uupumuksesta, jota mediassa jatkuvasti nostetaan esiin.

-Yhdistyksenä päätimme järjestää tilaisuuden, jossa arjessa työskentelevät ihmiset ja varhaiskasvatusta linjaavat ja kehittävät ihmiset kohtaavat keskustelemaan yhdessä. On tapahtunut paljon hyvää varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, mutta henkilöstö vaikuttaa samaan aikaan uupuneelta.

-Ratkaisujen pohtimiseksi ja löytymiseksi syntyi ajatus tämän tilaisuuden järjestämisestä. Keskustelussa on tärkeää huomioida, että haasteet vaikuttavat olevan erilaisia isoissa kaupungeissa, kuin pienissä kunnissa. On myös hyvä huomioida, kun esitetään kritiikkiä, tarjottaisiin samalla myös ratkaisuja, Hujala täsmentää.

Tilaisuuden teemana oli ”Varhaiskasvatuksen tutkimus ja käytäntö”, joka toteutettiin paneelina ja siihen rakentuneelle keskustelulle yleisön kanssa.

Paneelin juonsivat yhdistyksen varapuheenjohtaja Tuulikki Ukkonen-Mikkola ja jäsenvastaava Ulla Soukainen. Panelisteina toimivat opetusneuvos Mervi Eskelinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, arviointineuvos Janniina Vlasov Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi Helsingin kaupungilta sekä varhaiskasvatuspäällikkö Paula Laakso Tammelan kunnasta ja päiväkodinjohtaja Riikka Mäkinen Helsingistä. Opiskelijaedustajana paneelissa toimi Elina Pursiainen Helsingin yliopistosta.

Paneelin puheenvuoroissa nostettiin muun muassa esiin tulevaisuuden isot megatrendit. Väestökehitys, maahanmuutto, erilaiset kriisit, koulutuksellisen yhdenvertaisuuden varmistaminen ja segregaatio ovat tulevaisuuden suuria haasteita, jotka osin ovat jo nyt käsissämme. Siksi kaikki tutkimus mitä saadaan, tulee hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Näin voidaan edistää tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa myös varhaiskasvatusta kehittäessä ja Suomen varhaiskasvatus ry:n jäsenlehdellä JECERillä on tässä oma tärkeä rooli. Tutkimukseen perustuva päätöksenteko auttaa näissä muutoksissa suunnistaessa, puheenvuoroissa todettiin.

Henkilöstön uupumisen ehkäisemiseksi esitettiin päiväkoteihin selkeästi parempaa resurssointia. Johtajuuden ja opettajuuden merkitystä nostettiin puheenvuoroissa esiin ja ylipäätään, että varhaiskasvatus tulee nähdä koulutusjärjestelmän osana eli sivistyspalveluna lapsille. Näillä kaikilla on vaikutusta työn merkittävyyden kokemiseen. Kuntapäättäjät ovat tässä merkittävässä roolissa riittävien resurssien takaamisessa, puheenvuoroissa todettiin.

Varhaiskasvatustutkimuksen julkaisemisen mahdollisuuksia esitteli yhdistyksen tieteellisen lehden, JECERin varapäätoimittaja Merja Koivula Jyväskylän yliopistosta. Koivula kertoi, että JECER on ensimmäinen suomalainen varhaiskasvatuksen tieteellinen lehti, joka on ilmestynyt jo 11 vuotta. Lehti pyrkii julkaisemaan artikkeleita, jotka ovat ajankohtaisia. Julkaiseminen tapahtuu sekä suomeksi että englanniksi.

Suomen varhaiskasvatus ry:n tavoite on lasten suotuisten kasvuolosuhteiden edistäminen. Yhdistys julkaisee tieteellistä kotimaiselle ja kansainväliselle lukija- ja kirjoittajakunnalle suunnattua verkkolehteä VARHAISKASVATUKSEN TIEDELEHTI, JECER (Journal of Early Childhood Education Research), joka on luettavissa osoitteesta jecer.org