Ohita navigaatio

Varhaiskasvatus tarvitsee reipasta ja määrätietoista rahoituksen ja osaamisen nostoa

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto oli sivistysvaliokunnan kuultavana kansalaisaloitteen muutoksesta varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen. Kansalaisaloite keräsi noin 60 000 kannatusilmoitusta.

VOL otti lausunnossaan kantaa kasvavista tehokkuusvaatimuksista, joiden puristuksissa varhaiskasvatuksen henkilöstö joutuu jatkuvasti kamppailemaan. Haasteet vaikuttavat kohdistuvan pääkaupunkiseudulle.

Lapsen kehityksen kannalta olennaiset tekijät, kuten ihmissuhteiden pysyvyys ja jatkuvuus, turvataan varhaiskasvatuslaissa. Päiväkodeissa toteutetaan kuitenkin monin paikoin sellaista lapsiryhmien muodostamisen politiikkaa, ettei näiden varhaiskasvatuslain tavoitteiden voi katsoa niissä toteutuvan.

– Riittävä henkilöstö lapsiryhmissä olisi jo nykyisellä lainsäädännöllä mahdollista, jos kunnat ja yksityiset palveluntuottajat toteuttaisivat henkilöstömitoitusta lainsäätäjän tahotilan ja aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti, VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa. Riittävä budjetointi vaatii kunnissa realistista budjetointia ja alibudjetoinnista on syytä päästä eroon.

Yleisesti ottaen erityisesti suurissa kaupungeissa päiväkotien ryhmäkoostumusta luonnehtii jatkuva muutos ja keskeytys. Kaksi lapsiryhmää (esim. 2+2) saattavat toimia samassa ryhmätilassa siten, että ryhmät vuorottelevat päivän ajan yhdelle lapsiryhmälle tarkoitetussa lapsiryhmätilassa. Lisäksi toimimaton sijais- ja varahenkilöjärjestelmä tuottaa haasteita sekä inkluusion kirjava tulkinta.

-Inkluusion toteutuminen tavallisissa lapsiryhmissä edellyttää aina riittäviä resursseja, joita ovat muun muassa lapsiryhmän koon pienentäminen, henkilöstömäärän lisääminen tai erityisopettajan antama osa-aikainen tai kokoaikainen erityisopetus. Ilman riittäviä edellä mainittuja tukimuotoja inkluusio kuormittaa henkilöstöä ja lapset eivät saa tarvitsemaansa tukea, Pakanen korostaa.

Henkilöstön määrä ja rakenteeltaan pysyvät lapsiryhmät ovat tärkeitä, mutta aivan selvää on, että päiväkoteihin tarvitaan opettajakoulutettuja opettajia ja päiväkodin johtajia, joilla on kasvatustieteen maisteritutkinnon tuottamaa pedagogista johtamisosaamista.

-Normatiiviset tavoitteet ovat nostaneet toiminnan tavoitteita päiväkodeissa, jotka edellyttävät edellä mainittua henkilökuntaa. Viimeaikaiset Karvin arvioinnit osoittavat tätä tarvetta aivan yksiselitteisesti, Pakanen toteaa. Karvin arviointiraportin mukaan nykyiset kelpoisuudet vastaavat hyvin tähän tarpeeseen. Lisäksi päiväkodin johtajien johtamiskokonaisuuksia on syytä rajata, kuten  Karvin arviointiraportti osoitti.

Varhaiskasvatusta tulee kehittää tutkimustietoon perustuen ja siksi VOL esitti laajaa ja kattavaa selvitystä siitä, miten henkilöstömitoitus päiväkotien lapsiryhmissä toteutuu. Erityisesti tulisi arvioida henkilöstömitoitusta lapsiryhmien rakenteeseen ja ryhmien muodostumisen toteutumiseen sekä varhaiskasvatuksen määritelmään (2 §), varhaiskasvatuksen tavoitteisiin (3 §) ja lapsen edun ensisijaisuuteen (4 §) sekä miten tilapäisen poikkeaman säädöstä (36§) tulkitaan. Sekä ryhtymistä tarvittaessa selvityksen tulosten perusteella lasten edun takaaviin lainsäädäntötoimiin.